Jag behöver oxå vatten, nära!

ThumbnailMAX500METERsecondEdition2017Svenska

August 4, 2017 | Posted in Katastrofinsatser, Vatten, Kvalitet, WASH - Vatten Sanitet Hälsa | By


Att gå långa sträckor för att hämta vatten tar tid och kraft och det tunga ansvaret faller ofta på kvinnor och flickor, vilket bland annat leder till att flickor inte hinner gå i skolan. Att gå långa sträckor är också en säkerhetsfråga för kvinnor eftersom det finns risk för överfall.

Därför strävar IAS alltid efter att människor ska ha så kort sträcka som möjligt till närmsta brunn. Målet är att en person ska behöva gå max 500 meter för att hämta vatten.

På så sätt skapas både trygghet och minskat utanförskap!

Ge din gåva nu!

Läs mer →

Respons på krisen i Sydsudan

Uganda-Andreas-Stand-Up-dec-2016inklJulietSWE

February 16, 2017 | Posted in Katastrofinsatser, Vatten, Pressrelease, WASH - Vatten Sanitet Hälsa | By

Se filmen ovan.

Nedan tidigiare publicerat (11 AUG 2016):

REPORTER – Julius Bitamazire – IAS – UGANDA

Onsdagen den 7 juli 2016 bröt hårda strider ut i Juba, mellan Sydsudans regering och styrkor som stödjer förste vice president Mr Riak Marchar. Omfattningen av situationen i Sydsudan är svåröverskådlig men rapporter om stor materiell förstörelse, människor som dödas och andra lidanden går att se och läsa om i media såsom Aljazeera, CNN , National Television (NTV) samt de lokala tidningarna här i Uganda.

Jag reste till nordvästra delen av Uganda (distrikten Arua, Koboko, Adjumani och Yumbe), dit de flesta av flyktingarna anländer, för att med egna ögon sätta mig in i flyktingsituationen, efter att ha varit på möten med UNHCR i Kampala.

DSC_0054 kopia2

Den unga flickan heter Gonya Rose och är 12 år. Hennes mamma dog före kriget och pappan blev kvar i Juba. De har ingen aning om han lever eller är död. Gonya är enda barnet och vandrade i en hel vecka tillsammans med sin mormor innan de passerade gränsen till Uganda. 

DSC_0914 kopia2

Här är fem ensamkommande barn från Yei.

 Scovia Anna (16 år – i militärgrön blus) ; Nancy Nyadi (8 år – I ärmlös Kitenge-klänning) ; Agagka Blessing (6 år – i shorts) ; Christine Akina (6 år – i röd topp) ; Subura Joyce (3 år – med ett halsband)

Alla barnen har samma pappa men olika mammor. De fick hjälp av sin granne att komma till Uganda och alla barnen är idag helt föräldralösa. De gick sju mil från Yei till Kaya för att sedan åka till Keri, något som betalades av deras granne, där de plockades upp av UNHCRs lastbil som tog dem till flyktinglägret.  Scovia som är äldst går inte längre i skolan utan tar istället hand om sina syskon.

Jag har inga ord för att kunna beskriva det lidande hos flyktingarna från Sydsudan som mötte mig när jag kom till Rino Camp. Situationen är skrämmande och man blir så illa berörd  att det inte går att hålla tillbaka tårarna när man förstår krisens omfattning, samtidigt som det är så få humanitära aktörer på plats.

Över 80% av de nyanlända består av kvinnor och barn, många av dem är ensamkommande  barn.

Över 71.490 flyktingar har passerat gränsen till Uganda sedan den 1 juli , och antalet ökar hela tiden. Tusentals ankommer varje dag.  Många av dem jag talade med tackade Gud för att de lyckats ta sig över till Uganda. Många misslyckas.

En stor utmaning nu är den kommande regnperioden, Ugandas mest intensiva, vilket innebär att situationen blir svår framöver både för flyktingarna och hjälparbetarna.

IAS på plats

IAS är på plats med nödhjälp tillsammans med andra organisationer men utmaningen är enorm då det saknas tillräckliga medel.

Följande områden har identifierats där behovet är extra stort:

Vatten, hygien och sanitet (WASH)

– Avsaknad av vatten. De få borrhål som finns rymmer inte tillräckligt med vatten till så många människor. Nya brunnar behöver borras.

– Omedelbart behov av tillfälliga gemensamma toaletter inklusive plats för bad/dusch och hygienutrymmen (handtvättmöjligheter och tvål).

– Undervisning i hygien.

– Tillhandahållande av vattenkontainers för minst 5 000 hushåll.

Hälsa, kost & psykosociala

– Psykosocialt stöd för att mildra effekten av trauma hos de drabbade.

– Tillfällig logi för hälsomottagningar.

Skydd av barn

– Konstruktion av hyddor för ensamkommande barn.

– Tillhandahållande av lekmaterial för barn.

– Återförenande av familjer.

Logi

Tillfällig logi att ge tillfälligt tak över huvudet innan  boendehyddor kan färdigställas.

 

—-

Julius Bitamazire – 11 AUG 2016 – KAMPALA – UGANDA – Bilder: Julius B med team

Läs mer →

IAS har ny humanitär samordnare

DZ-2-MilwardEditedGrade1000x300
Från vänster: IAS VD Daniel Zetterlund tillsammans med IAS nya humanitära samordnare Milward Mwamvani

January 25, 2016 | Posted in Katastrofinsatser, Pressrelease | By

IAS fortsätter att expandera, och den här veckan är vi glada över att ha vår nya humanitära samordnare Milward Mwamvani med oss ​​på huvudkontoret. Milward kommer att ansvara för alla IAS humanitära insatser och fortsätta förbättra kvaliteten på IAS projekt.

-Jag hoppas att få se IAS växa och expandera till nya områden. Vi måste fylla de behov som ingen annan tar sig an. Som organisation har vi en ny strategi för tillväxt som syftar till att IAS ska utöka arbetet i länder med stora humanitära behov i Mellanöstern, Nordafrika och Sahel-regionen. Vi känner till de utmaningar som befolkningen i dessa regioner står inför och tror att vi hjälpa till att fylla några av de luckor i de humanitära insatserna som finns i dessa länder, säger Milward.

Utökat säkerhetsarbete

Som humanitär samordnare kommer Milward att ha ett övergripande ansvar för alla humanitära projekt för att säkerställa en kvantitativ och kvalitativ tillväxt av arbetet i varje programland. En aspekt av detta handlar om säkerhet.

– Då en majoritet av de länder som IAS arbetar i upplever konflikter och politisk instabilitet, vill vi utöka vårt humanitära säkerhetsarbete. Det innebär till exempel att utbilda vår personal i att bedöma säkerhetsrisker och göra sårbarhetsbedömningar samt att analysera säkerhetssituationen i alla sammanhang. Vår personal gör det här redan idag men vi vill bli ännu bättre så att vi på bästa sätt är förberedda när konflikten inträffar, säger Milward.

Milward har arbetat på IAS sedan 2010, först som programchef och vice landschef/regionchef och sedan som programansvarig för huvudkontoret samtidigt som han var landansvarig för Somalia/Somaliland. Han bor för närvarande i Malawi, men kommer att vara en del av IAS kontor i Sverige samtidigt som han kommer att resa mycket till IAS tio programländer.

Givarländer minskar sin biståndsbudget

-Det är med stor ödmjukhet jag tar på denna uppgift. Det är inte en lätt värld vi lever i med en instabil världsekonomi och flera kriser som pågår samtidigt, inte bara i Afrika och Mellanöstern, men även i Europa i och med flyktingkrisen. I nuläget minskar givarländerna sin biståndsbudget för att spendera pengar på flyktingkrisen i sina egna länder, vilket sätter det humanitära arbetet i en knepig situation. Naturkatastrofer som torka och översvämningar kommer också fortsätta att sätta press på de redan ansträngda resurser.

– Jag tror att vårt arbete är viktigare än någonsin med tanke på de befintliga luckorna och det enorma lidande som finns i de konfliktdrabbade regionerna i världen. Ett av IAS: s områden är WASH, (Water, Hygiene and Sanitation) och vi vet att de flesta av de utmaningarna jag nämnt ovan påverkar människors tillgång till rent vatten. Vi kommer att fortsätta samarbeta med villiga anhängare för att ge vatten till drabbade samhällen.

Milward-MwamwaniGREYbackgroundWEBB

Milward Mwamvani, humanitär samordnare

Text: Rebecka Woods

Bilder: Håkan Björk & Rebecka Woods

 

Läs mer →

Fortsatt nödhjälp till Nepal

nepal svenska ny

May 6, 2015 | Posted in Katastrofinsatser | By

IAS Danmark och deras lokala partner Good Way Nepal fortsätter att ge nödhjälp till behövande i Nepal. Arbetet inriktas på att nå människor i byarna i utkanten av Katmandu där ingen hjälp ännu har nått fram.

-Enligt våra undersökningar är de små städerna och byarna mer drabbade än storstäderna. Hundratals byar är borta och i flera landsbygdsområden är det svårt att hitta hus som inte är förstörda, säger Shubhas Sharma, ordförande i Good Way Nepal.

Många barn har blivit föräldralösa

Över 30 000 personer har skadats i jordbävningen och över en miljon hus befaras har förstörts utanför Katmandu.

Många människor har förlorat sina familjer och många barn har blivit föräldralösa. Shubhas Sharma fruktar att det finns en stor risk att dessa barn kommer att bli gatubarn i Kathmandu eller andra städer.

Distribuerar nödhjälp

Med hjälp av lokala myndigheter har IAS Danmark och Good Way Nepal distribuerat förnödenheter ut till byarna, såsom ris, tält, nudlar, kex, filt och första hjälpen-kit.

– Vi står inför en hel del utmaningar, svåra skyfall och skadade vägar har skapat fördröjning och svårigheter att får hjälpen att nå fram, säger Shubhas Sharma.

För ett par dagar sedan åkte han tillsammans med ett team till Sindupalchowk-distriktet med nödhjälp, en plats där 80% av husen har förstörts.

– Situationen är mycket dålig och människorna är så tacksamma för våra insatser. På endast detta område har mer än 3 000 personer dött och 6 000 har skadats. I avlägsna byar dit hjälp ännu inte nått fram vet vi inte hur stor förödelsen är, säger Shubhas Sharma.

Om du vill stödja IAS och Good Way Nepals arbetar i Nepal, kan du ge en gåva här. 

Du kan också ge en gåva genom vårt Swish nr: 123 900 0423.

Text: Rebecka Woods

Läs mer →

IAS hjälper drabbade i Nepal

nepal

April 27, 2015 | Posted in Katastrofinsatser | By

Lördagens jordbävning i Nepal har lämnat Katmandu och kringliggande områden i kaos. Vi stödjer IAS Danmark och deras partner Good Way Nepal i deras arbete med att hjälpa drabbade. Du kan vara med och hjälpa människor i denna tragiska situation genom att ge en gåva. Märk din gåva med “Nepal”. Tack för ditt stöd!

Läs mer →

“Nu slipper vi lägga oss hungriga”

AfrikasHornUpdateSvenska

January 12, 2015 | Posted in Katastrofinsatser, Vatten | By

För några månader sedan skrev vi om torkan på Afrikas horn och att IAS är på plats i Kenya för att hjälpa. De korta regnperioderna har avstannat och de fåtal bönder vars grödor såtts torkar ut på grund av värmen från solen. Eftersom det mesta av grödorna som planterats dör på grund av den ihållande torkan, fortsätter IAS arbete med att distribuera mat och förnödenheter. Nedan följer några berättelser från dem som har fått hjälp av insatsen.

Stort tack till alla er som varit med och gett dessa personer hopp.

Ikoore Mitheega, i Kathangachini, Tharaka,Kenya:

– Under torkan hade jag och min familj på sju personer ingen mat. Vi blev väldigt svaga. Vi visste inte var eller hur vi skulle kunna få tag på mat eftersom det inte regnat något alls. Tack vare maten vi mottagit från IAS har vi fått styrkan tillbaka.”

M’Mbwera Ntende 94 år , i Chiakariga Ward , Tharaka, Kenya.

Trots sin ålder var M’Mbwera Ntende fast beslutsam att förse sin grupp med mat:

– Jag har fått matutdelning ifrån IAS under ett par månader och jag har alltid haft en person som hjälpt mig hämta maten. Maten jag får delar jag ut till åtta personer. Men nu sista gången kom aldrig maten till mig så jag beslöt mig för att gå iväg och hämta den själv. Min grupp kunde ju inte vara utan mat! Det viktigaste för mig nu är att få hem maten igen till min grupp så att de slipper vara hungriga. Tack IAS för er hjälp till oss!

 Johanna Meeni 74 år, Tharaka, Kenya

-Jag och min familj  på sju personer är så glada över den mat vi mottagit från IAS. Tidigare somnade vi alla hungriga men inte längre. Nu är min förhoppning att jag på sikt kan börja försörja min familj igen!

Läs mer →

Vår första brunn borrad i Niger

Niger borrade brunnar

December 10, 2014 | Posted in Katastrofinsatser, Vatten | By

IAS startade tidigare i höstas upp i Niger, ett av världens fattigaste länder. Vi kan glädjande berätta att första brunnen nu är borrad! Fyra till beräknas att borras inom kort.

Med en nederbörd  begränsad till en kort regnperiod och med endast ett fåtal vattenkällor är det dagliga sökandet efter vatten högsta prioritet för landsbygdsbefolkningen i Niger.

– Oftast faller det tunga ansvaret att hämta vatten på kvinnor och flickor. De får gå väldigt långa sträckor vilket inte bara är jobbigt, det är också tidskrävande. Det  i sin tur minskar deras deltagande i utbildnings- och inkomstbringande aktiviteter, säger Rune Cederholm, IAS Programme, Manager & Acting Head of Programme Department.

Vattnet är ofta förorenat, ibland kan det till och med vara dödligt. I dessa fall, står kvinnorna inför ett omöjligt val – en säker död utan vatten eller att eventuellt dö på grund av smutsigt vatten.

-Genom att borra brunnar förser vi både samhällen med livsviktigt rent vatten samt att vi förebygger att dessa kvinnor hamnar i utanförskap, säger Rune Cederholm.

Långsiktiga lösningar

Arbetet i Niger har pågått sedan november och fokus har legat på långsiktiga lösningar, genom bland annat brunnsborrning och utbildning i sanitet. Den första brunnen är nu borrad, 60 meter djup i Sidi Koura, en by söder om huvudstaden Niamey. Ytterligare fyra brunnar kommer att borras före utgången av 2014.

-Det känns väldigt roligt att vara med och göra skillnad i de här mycket fattiga bysamhällena. Vi kommer också att utrusta samhällen till att gräva sina egna latriner samt ge utbildning i hygien och sanitet för att minska sjukdomar som orsakas av dåliga sanitära förhållanden, säger Rune Cederholm.

 

 

 

 

Läs mer →