ias_staff_imm_2013-760x227

IAS totala personalstyrka består av ca 280 anställda och merparten är anställda i IAS projektländer.

Huvudkontoret i Stockholm

 

Verkställande Direktör (VD)

Daniel Zetterlund
VD
daniel.zetterlund@ias-intl.org
Phone +46-8-891731

Projektavdelning

Rune Cederholm
Head of Programme Department
rune.cederholm@ias-intl.org
Phone +46-8-891731, +46-73-7197710

Milward Mwamvani
Humanitarian Coordinator
milward.mwamvani@ias-intl.org
Phone +46-8-891731, +46-76-8475212

Ekonomiavdelning

Per Stenfeldt
Head of Finance Department
per.stenfeldt@ias-intl.org
Phone +46-8-891731

Arlinda Beqiri
Ekonomiassistent
arlinda.beqiri@ias-intl.org
Phone +46-8-891731

Maude Bergkvist
Ekonomiassistent
maude.bergkvist@ias-intl.org
Phone +46-8-891731

Policy- och metodavdelning

Julius Bitamazire
Head of Policy and Quality Department
julius.bitamazire@ias-intl.org
Phone +46-8-891731, +46-73-6561077

Marknads- och fundraisingavdelning

Andreas Zetterlund
Head of Marketing & Fundraising Department
andreas.zetterlund@ias-intl.org
Phone +46-8-891731, +46-70-4552100

 

Share