ias_staff_imm_2013-760x227

IAS totala personalstyrka består av ca 280 anställda och merparten är anställda i IAS projektländer.

Huvudkontoret i Stockholm

 

Verkställande Direktör (VD)

Daniel Zetterlund
VD
daniel.zetterlund@ias-intl.org
Phone +46-8-891731

Administrationsavdelning

Desiree Lyckelind
Head of Administration Department
desiree.lyckelind@ias-intl.org
Phone +46-8-891731, +46-73-9249161

Projektavdelning

Rune Cederholm
Head of Programme Department
rune.cederholm@ias-intl.org
Phone +46-8-891731, +46-73-7197710

Milward Mwamvani
Humanitarian Coordinator
milward.mwamvani@ias-intl.org
Phone +46-8-891731, +46-76-8475212

Ekonomiavdelning

Nancy Kuronen
Head of Finance Department
nancy.kuronen@ias-intl.org
Phone +46-8-891731

Tomas Lindén
Financial Project Controller
tomas.linden@ias-intl.org
Phone +46-8-891731

Policy- och metodavdelning

Julius Bitamazire
Head of Policy and Quality Department
julius.bitamazire@ias-intl.org
Phone +46-8-891731, +46-73-6561077

HR-avdelning

Beatrice Langa
Head of Human Resource Department
beatrice.langa@ias-intl.org
Phone +256-752642529

Marknads- och fundraisingavdelning

Andreas Zetterlund
Head of Marketing & Fundraising Department
andreas.zetterlund@ias-intl.org
Phone +46-8-891731, +46-70-4552100

 

Share