Clip #130-2

Det som för 25 år sedan började med hjälpsändningar till Sydsudan är idag en etablerad biståndsorganisation med 350 anställda i 10 länder. IAS uppdrag idag är dock detsamma som då: Att hjälpa onådda och underprivilegierade folkgrupper för att nå de människor som har det allra svårast.

25 år har gått sedan den där nyårsafton då IAS startades, ett beslut som togs av Leif Zetterlund tillsammans med tre andra familjer som under flera år bott och arbetat tillsammans i Sydsudan.

Leif Zetterlund med familj hade under flera år arbetat i ett regeringskontrollerat Juba, Sydsudan och sett nöden hos folket. Där fanns befrielsearmén SPLA som stred för ett oberoende, samtidigt som LRA (Herren befrielsearmé) befann sig längre ner mot gränsen till Uganda vars soldater kidnappade barn och tvingade dem att bli soldater. Desperationen hos folket var stor och människor saknade basala nödvändigheter som vatten, mat och kläder. Samtidigt lämnade allt fler hjälporganisationer Juba. ”Något måste göras” konstaterade Leif och på nyårsafton 1989 startades IAS vars förkortning från början stod för International Aid Sweden. Hjälpsändningar började skickas via Uganda till Yei och Kajo Keji och redan då var ledorden för IAS:

Behov, Orättvisa och att ingen gensvarar till uppmaningen från befolkningen.

Att hjälpa onådda och underpriviligerade folkgrupper har sedan dess fortsatt vara drivkraften i IAS arbete vars vision idag är att ”rädda liv, främja självständighet och värdighet genom en förändring som når bortom hjälp och utvecklingsarbete”.

Inte minst vårt nyaste programland Niger är ett bevis på detta. Det västafrikanska landet brottas med kroniska humanitära behov och är ett av världens fattigaste länder, rankat som nr 187/187 på FN:s utvecklingsindex 2013.

Verksamhet i tio länder

Idag driver IAS program i 10 verksamhetsländer och idag genomförs både humanitära insatser och långsiktiga utvecklingsprogram på främst Afrikas horn, Östra Afrika och Sahelområdet.

– Historiskt har IAS i huvudsak engagerat sig i kortsiktiga humanitära insatser som till exempel vatten- och matförsörjning för flyktingar och internflyktingar. Men allteftersom organisationen växt, har vi också utvecklat ett långsiktigt utvecklingsarbete som inte bara innefattar människors rätt till rent vatten utan också exempelvis rätten till utbildning för alla inklusive barn med funktionsnedsättningar. Vi har också satsat på en utveckling av civilsamhället i alla våra verksamhetsområden, inklusive områden som är drabbade av konflikter, torka och svältkatastrofer, säger Daniel Zetterlund, VD för IAS.

Ända sedan start har IAS arbetat med lokalt anställd personal. Fördelarna med det har varit många menar Daniel.

– Sedan start har vi varit en behovsstyrd humanitär aktör där vi drivits av att presentera faktiska resultatet som sedan kan lägga grogrunden för mer långsiktiga insatser. IAS är på plats där behoven finns med egen personal och egen utrustning. Det gör att vi kan kontrollera och följa upp hela kedjan från planering av projektet till genomförandet av aktiviteterna. Det kan online casinos review till exempel handla om att identifiera vilka människor som är i störst behov av vatten och där vi som organisation även utför det praktiska arbetet med till exempel brunnsborrning. Vår lokala personal med dess kunskap och kompetens är en nyckel till att vi fortsatt kan verka i några av världens mest utsatta områden.

IAS vill växa

Daniel poängterar att IAS i framtiden kommer att vila på samma fundament som organisationen alltid gjort och fortsätta stärka kvaliteten i dess verksamhetsländer och program.

-Vi vill växa och kommer att fortsätta satsa på tillväxt i utsatta områden, som har behov relaterade till våra kompetensområden. Just nu förbereder vi för att starta verksamhet i Nordafrika och Mellanöstern där vi ser ett enormt behov av att hjälpa onådda och underpriviligerade folkgrupper.

Andra satsningar som görs nu är att utöka personalstyrkan vid huvudkontoret i Sverige och i våra geografiska regioner för att bättre möta de behov som finns i fält.

– Vi kommer även att fortsätta att kvalitetssäkra vårt arbete. Ett exempel på det är vårt medlemskap i HAP (Humanitarian Accountability Partnership) och People in Aid, samt vårt aktiva deltagande i olika samordningsforum och nätverk, säger Daniel.

IAS kommer att fira sitt 25 års jubileum i Yei mellan den 24-27 mars där både personal och internationella gäster kommer att medverka.

Visste du att:

– IAS har 350 anställda, varav 95 % är lokalanställda.
– IAS har hjälpt fler än 6 miljoner människor sedan starten 1989.
– Det område IAS arbetar i är geografiskt större än hela Europa.
– IAS hittills har borrat över 5 000 borrhål.
– Sedan 1990 har haft ett finansiellt stöd från Sida.

Share