Föreningen International Aid Services (IAS) / Sverige är icke vinstgivande, opolitisk med syfte att starta och/eller stödja katastrof- och utvecklingsprojekt i länder där behov föreligger. Föreningen vill målmedvetet arbeta med principen ‘hjälp till självhjälp’ och stärka och stödja de lokala initiativ som tagits av lokala organisationer och grupper i de länder där föreningen arbetar.

Målsättning

Vår målsättning är “att rädda liv, främja självförtroende och värdighet genom förvandling av människor och samhällen”

Aktiviteter

För att uppnå föreningens allmänna målsättning ska föreningen vara engagerad i följande aktiviteter:

Ansöka om medel och utbetala medel enligt föreningens målsättning.
Upprätta administrativa enheter i länder där föreningen är verksam.
Starta och/eller stödja katastrofprojekt genom att göra inköp, transportera och distribuera förnödenheter till människor som av olika anledningar tvingats lämna sina hem eller av annan anledning är i behov av nödhjälp för sin överlevnad.
Starta och/eller stödja långsiktiga utvecklingsprojekt inom sektorerna vatten, utbildning, förebyggande och kurativ sjukvård, jordbruk, trädplantering och inkomstgenerande projekt eller andra projekt som föreningen anser berättigade.
Sprida information i media, skolor, kyrkor och andra institutioner om föreningens verksamhet.

Medlemskap

För mer information hur du kan bli medlem, kontakta vårt kontor:
IAS, Siktgatan 10, 162 50 Vällingby
Tel 08-891731  Mejl info@ias-intl.org

Share