Från 1 Januari 2019 har IAS Sverige och Läkarmissionen blivit en organisation. Båda varumärkena kommer att fortsätta att existera.

Här följer lite information om hur IAS Sveriges förening fungerar. Föreningen är icke vinstgivande, opolitisk med syfte att starta och/eller stödja katastrof- och utvecklingsprojekt i länder där behov föreligger. Föreningen vill målmedvetet arbeta med principen ‘hjälp till självhjälp’ och stärka och stödja de lokala initiativ som tagits av lokala organisationer och grupper i de länder där föreningen arbetar.

Målsättning

Vår målsättning är “att rädda liv, främja självförtroende och värdighet genom förvandling av människor och samhällen”

Aktiviteter

För att uppnå föreningens allmänna målsättning ska föreningen vara engagerad i följande aktiviteter:

  1. Ansöka om medel och utbetala medel enligt föreningens målsättning.
  2. Upprätta administrativa enheter i länder där föreningen är verksam.
  3. Starta och/eller stödja katastrofprojekt genom att göra inköp, transportera och distribuera förnödenheter till människor som av olika anledningar tvingats lämna sina hem eller av annan anledning är i behov av nödhjälp för sin överlevnad.
  4. Starta och/eller stödja långsiktiga utvecklingsprojekt inom sektorerna vatten, utbildning, förebyggande och kurativ sjukvård, jordbruk, trädplantering och inkomstgenerande projekt eller andra projekt som föreningen anser berättigade.
  5. Sprida information i media, skolor, kyrkor och andra institutioner om föreningens verksamhet.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fotnot
Alltsedan starten 1989 har IAS använt “Sweden” i sin logo. Under senare år har IAS organisationen utökats till att omfatta även Danmark, Tyskland och USA. För att göra organisationens namn mer anpassat till våra medarbetare i dessa länder har IAS ändrat sitt namn till “International Aid Services” fr.o.m. 2004. Samtidigt infördes en ny logo för organisationen. Från 1 Januari 2019 har IAS Sverige och Läkarmissionen blivit en organisation. Båda varumärkena kommer att fortsätta att existera.
Share