Choose language l English l Swedish l

 

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi kommer att vara öppna med vilken information vi samlar in och varför, och vi kommer skydda den på ett så säkert sätt som möjligt.

IAS allmänna avtal för personuppgifter beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. IAS är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Om IAS

Föreningen IAS Sverige är icke vinstgivande, opolitisk med syfte att starta och/eller stödja katastrof- och utvecklingsprojekt i länder där behov föreligger. Föreningen vill målmedvetet arbeta med principen ‘hjälp till självhjälp’ och stärka och stödja de lokala initiativ som tagits av lokala organisationer och grupper i de länder där föreningen arbetar. Mer om IAS finns på www.ias-intl.org

Personuppgiftsansvarig

IAS, organisationsnummer 802415-8845, Siktgatan 10, 162 50 Vällingby, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finner du nedan.

När samlar vi in dina personuppgifter?

  • När du ger en gåva till IAS eller startar en insamling på www.ias-intl.org
  • När du ansöker om en ledig tjänst hos IAS
  • När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från IAS

Vad samlar vi in och hur länge sparar vi informationen?

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar är information om namn, personnummer och kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress. När du skänker en gåva kan vi också komma att spara information om transaktionen (belopp, tid, typ av transaktion och typ av gåva). Kontonummer sparas endast för dem som önskar betala genom autogiro. När en person ansöker om en ledig tjänst samlar vi även in information om sökandens meriter.

IAS använder sig av personnummer för att undvika dubbla utskick till våra givare då detta är det enklaste och mest effektiva sättet att undvika att en givare finns i vårt register flera gånger. För de givare vi inte har personnummer samarbetar vi med Bisnode som hjälper oss personnummersätta t.ex. ett telefonnummer.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra vårt arbete. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. Dina personuppgifter kan komma att sparas i upp till 36 månader efter vi tagit del av dem.

Testamentsärenden betraktas som avtal och sparas så länge avtalet gäller och därefter arkiveras.

Acceptera allmänna villkor

Om du ger en gåva till IAS eller på annat sätt stödjer oss, till exempel genom att prenumerera på våra utskick, så är det underförstått att du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina kontakt- och personuppgifter.

Genom att stödja IAS accepterar du våra allmänna villkor för behandling av personuppgifter. Du kan närsomhelst kontakta oss för att tacka nej till telefonsamtal, SMS, e-postutskick och brev eller helt bli borttagen ur vårt register.

Vad använder vi uppgifterna till?

När du ger en gåva, startar en insamling eller beställer nyhetsbrev via vår webbplats eller kontaktar oss via telefon och mejl kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda produkter, tacka för gåvan och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av IAS verksamhet, för att bevaka vår rätt, samt, vad gäller transaktioner, för att i marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de gåvor du ger.

När du söker lediga tjänster använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

IAS kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Uppgifterna kan dock komma att samköras med andra register (t ex SPAR) för att uppdatera adresser, få information om avlidna samt undvika att det förkommer dubbletter i vårt register.

IAS kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för IAS räkning, exempelvis IT-leverantörer och tryckerier. Det är dock alltid IAS som ansvarar för behandlingen.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:

  • Tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet
  • Tillvarata IAS rättsliga intressen
  • Upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

IAS samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Automatisk profilering

IAS kan komma att:

  • Automatiskt analysera och lägga till ytterligare uppgifter, baserat på de uppgifter du redan har angivit
  • Dela upp olika personuppgifter i grupper/segment för att begränsa eller tillåta viss kommunikation
  • Analysera eller kombinera personuppgifter

Barns personuppgifter

Vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från personer under 18 års ålder.

Länkar till externa webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom IAS saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. IAS ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som IAS behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. Du har även rätten att dina personuppgifter inte ska behandlas med automatiska processer samt rätten att bli glömd eller porterad från ett digitalt register.

Rätt att glömmas bort

Du har rätt att bli borttagen/bortglömd ur vårt register. Men tänk på att det i praktiken betyder att det finns en risk att vi när vi köper nya adresser får med din adress och gör ett nytt utskick till dig. Detta på grund av att ditt namn och adress inte längre finns med i vårt register och att vi därför  inte får spara information om att du inte vill bli kontaktad av oss. Det kan då vara bättre att du talar om att du inte vill ha information eller att du inte vill ha information via specifika kanaler som till exempel telefon så vi kan stoppa utskick till dig för all framtid eller tills du talar om att du vill ha dem igen.

Om du inte alls vill bli kontaktad av oss kan vi spärra dig från alla kanaler. Detta gör vi genom att lägga upp dig på vår spärrlista så vi inte köper din adress igen.

Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur IAS behandlar dina personuppgifter eller om du vill göra någon ändring i hur vi kommunicerar med dig.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta IAS eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Kontaktuppgifter till IAS

Har du frågor om IAS behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

IAS
Personuppgifter
Siktgatan 10 (Box 157)
162 50 Vällingby

Tel. 08 89 17 31

personuppgifter@ias-intl.org

Lagring av personuppgifter?

IAS har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Användning av kakor (cookies)

I syfte att förbättra vår webbplats använder IAS kakor (cookies) som samlar in information om hur webbplatsen används. Mer information om hur IAS använder kakor och liknande finns publicerad på webbplatsen.

Uppdaterad: 23 maj 2018

Share