IAS på plats i ett bräckligt Sydsudan

benificiries
Människor som utbildats i skördehantering i Rolngap village, Aweil, i norra Bahr El Ghazal

October 15, 2015 | Posted in Vatten, Utbildning | By

Sedan december 2013 har konflikten i Sydsudan förstört livet för miljontals sydsudaneser och över 2,2 miljoner är idag på flykt. IAS är på plats i norra Bahr el Ghazal med ett stort utvecklingsprojekt som fokuserar på mat och vattenförsörjning samt långsiktig samhällsutveckling. Hittills har 23 000 människor blivit hjälpta.

Över 90% av människorna i Sydsudan lever idag i extrem fattigdom och de humanitära konsekvenserna är omfattande i landet med höga dödssiffror och många människor som lider av sjukdomar och skador. En utbredd osäker livsmedelsförsörjning har resulterat i svår undernäring.

Landsbygdssamhällen i norra Bahr el Ghazal är särskilt utsatta när det gäller avsaknad av mat och vatten. Här hjälper IAS samhällen att odla nödvändiga grödor som sorghum, jordnötter och sesamfrön.

-Vi vill att samhällena ska leda sin egen utvecklingsprocess och därför tränar vi bönder i modern livsmedelsproduktionsteknik. Här får de lära sig sig hur de ska ta hand om sina skördar på bästa sätt samt hur de kan lagra spannmål och baljväxter, säger Zaitun Ragota, programchef för IAS Sydsudan.

– Den här bildningen är mycket viktig eftersom människor lär sig att förhindra eller minska skördeförluster, säger Zaitun.

Förbättrad hygien och sanitet

En annan del av projektet handlar om vatten, sanitet och hygien (WASH) och innebär bland annat att nya borrhål borras och att nya vattensystem byggs. IAS har fram tills idag borrat elva nya borrhål och varje borrhål förser minst 500 personer med vatten. Hittills har även 20 trasiga borrhål lagats, flera nya vattensystem konstruerats samt att nya latriner har byggts i tre skolor.

En viktig aspekt i vattenarbetet är utbildning i hygien och sanitet.

-Norra Bahr el Ghazal har en lång historia av att man med hänvisning till kulturella normer uträttar sina behov utomhus vilket ger upphov till dålig sanitet och att sjukdomar sprids. Utbildning i hygien och sanitet är ett effektivt sätt att förändra dessa tankemönster, säger Zaitun.

Främja flickors utbildning

Mottagarna i projektet får också utbildning i frågor som rör genus, tidiga äktenskap, utbildning för flickor samt frågor som rör HIV/Aids.

– IAS vill skapa en medvetenhet om farorna med tidiga äktenskap och genom olika flickaktiviteter förespråkar vi flickors rätt att gå i skolan. Här är tillgång till vatten en viktig aspekt. Flickor är de som oftast hämtar vatten i familjerna och måste gå många timmar varje dag till närmaste brunn vilket gör att de inte har tid att gå i skolan. Men genom att minska gångavståndet får de nu en chans till utbildning.

Kvinnor, män och barn är alla mycket positiva och glada över att IAS insatser, säger Zaitun.

-Alla är aktivt involverade i detta projekt och delar känslan av att äga det tillsammans.

Text: Rebecka Woods

Läs mer →

IAS bjöd in till seminarium om Inkluderande Undervisning

StevenMwaura1000x300webbSVENSK

September 16, 2015 | Posted in Utbildning, Inkluderande Undervisning | By

Hur ska Inkluderande Undervisning definieras? Och hur ser processen ut när ett projekt om Inkluderande Undervisning implementeras? Det var några av de frågor som diskuterades när IAS arrangerade ett seminarium på temat: Vad är bäst i utbildning- Integration eller Separation?

Seminariet besöktes av IAS samarbetspartners samt studenter och lärare från Stockholms Universtet och öppnades med en kort översikt om Inkluderande Undervisning för att sedan övergå till hur begreppet ska definieras.

– Inkluderande Undervisning handlar om att inkludera alla barn, med speciellt fokus på de som har svårt att ta till sig och delta i undervisning och därmed är extra sårbara för utanförskap och marginalisering. Det kan till exempel handla om barn med funktionshinder, sade Stephen Mwaura, IAS Koordinator för Inkluderande Undervisning.

Förändra omständigheterna-inte barnen

Stephen betonade att alla barn kan lära sig nya saker och borde ges samma möjligheter att nå sin fulla potential.

– Inkluderande Undervisning handlar om att anpassa system för att undanröja de hinder som gör att barn inte kan delta i undervisning. Det är inte barnen som måste förändras utan omständigheterna. Hur kan vi ta bort eller minimera det som hindrar att barn får en kvalitativ utbildning?

Paul Mbatia, samordnare från Light from the World i Nederländerna, betonade också att det handlar om att förändra utbildningssystemen och att det i sin tur går tillbaks till hur vi ser på människor

-Vad är ditt första intryck när du ser en haltande person? Ser du personens funktionsnedsättning eller ser du själva personen? Funktionsnedsättningen i sig är inte problemet, problemet är hur vi ser på och bemöter den personen. Utbildning är en mänsklig rättighet och bör ges på grunden av att alla barn ska ha samma möjlighet att delta, sade Paul.

Barn undangömda i hemmen

Funktionshindrade barn är särskilt utsatta för utanförskap då de ofta inte accepteras av vänner, familj eller de samhällen där de bor i. Det är inte ovanligt att dessa barn undangöms i hemmet eftersom föräldrarna tror att funktionshindret beror på en förbannelse.

-Det finns en hel del arbete att göra när det gäller attitydsförändringar i Somalia, Tanzania, Sudan, Sydsudan, Etiopien och Kenya där IAS arbetar med Inkluderande Undervisning. IAS arbetar med detta genom att anordna informationskampanajer, utbilda lärare, prata med föräldrar och lokala politiker, anordna föräldragrupper, att tidigt identifiera de barn som behöver hjälp,etc, sade Stephen.

Hur långt ska Inkluderande Undervisning anammas?

Seminariet avslutades med en paneldiskussion om den bästa vägen framåt. Ska undervisning vara inkluderade eller separerande? Och hur långt ska vi anamma Inkluderande Undervisning?

-I IAS vi vill ge barnet den bästa starten i en utbildning och en smidig övergång till den vanliga skolan. Ofta börjar barn med funktionshinder skolan mycket sent, eftersom de har hållts undagömda hemma, sade Stephen.

Därför kan dessa barn under en övergångsperiod gå till en specialklass under två år för att få extra stöd och när barnet är redo överförs han eller hon till en vanlig klass. Medan de går i specialklass har de möjlighet att träffa barn från de vanliga klasserna vilket blir en slags integrering till att så småningom gå i vanlig skola.

– Inkluderande Undervisning är en process, ett ständigt sökande för att hitta bättre sätt att bemöta mångfald. Det är således en pågående process att förändra utbildningssystemen (politik, praxis, attityder, resurser och miljö), så att de kan välkomna, stödja och gynna alla barn, sade Stephen.

Klicka här för Seminariefilmer

 

Text: Rebecka Woods

 

 

 

Läs mer →

IAS Firar 25 år! Intervju Rune Cederholm – Per Lindahl, Juba SYDSUDAN

Still-frame-Rune-C-Intervju-Per-Lindahl2

August 31, 2015 | Posted in IAS 25 år | By

Läs mer →

IAS personal springer Vasastafetten för vatten i Sydsudan

vasastafetten_09

August 20, 2015 | Posted in Vatten, Företagssamarbete, Pressrelease | By

– Målet är att dra in 100 kr per kilometer, säger Andreas Zetterlund, Marknadschef för IAS och lagledare för IAS stafettlag.

 Den 22 augusti beger sig en hurtig trupp ur IAS personal upp till Dalarna för att anta utmaningen att springa Vasastafetten, en 90 kilometer lång sträcka mellan Sälen och Mora.

– Genom att springa vi vill dra vårt strå till stacken och uppmärksamma den akuta vattensituationen i Sydsudan, säger Andreas.

Målet är att samla in så mycket pengar som möjligt till IAS arbete med vatten i Sydsudan.

– Vi kommer att springa för Idrottsklubben Livsnerven och det kommer även Ultralöparen Malin Jones att göra samt ett lag ifrån Insjön. Målet för oss alla är att dra in 100 SEK per kilometer. Varje krona tiodubblas i sin tur av SIDA, säger Andreas Zetterlund.

100 % till IAS vattenarbete i Sydsudan

Malin Jones springer som ambassadör för IAS.

–  Att göra något som man tycker är roligt samtidigt som man hjälper någon annan känns väldigt bra. Självklart vill jag vara med och bidra till att människor ska få rent vatten, säger Malin.

100 procent av alla insamlade medel går till IAS arbete med vatten i Sydsudan och tiodubblas i sin tur av SIDA. Det är pengar som kommer att göra stor nytta och bokstavligen rädda liv, säger Andreas Zetterlund.

– Sedan konflikten som bröt ut i december 2013 är situationen i Sydsudan mycket allvarlig och otrygg för människor. Många saknar basala nödvändigheter där behovet av vatten är enormt. Vi har arbetat i Sydsudan sedan 1990 och borrat brunnar för att förse privatpersoner, skolor och sjukhus med rent dricksvatten samt utbildning i hygien och sanitet. På senare år har vi även arbetat med vattenförsörjning i flyktingläger. Din gåva gör skillnad!

IAS och Livsnerven i utökat samarbete

IAS har samarbetat med IK Livsnerven sedan 2006 och i år fördjupas samarbetet ytterligare. IAS personal vid kontoret i Stockholm kommer bland annat att stödja idrottsklubben i att kommunicera Livsnervens målsättning som är att kombinera biståndshjälp med motionsidrott.

– IAS borrar cirka 300 brunnar varje år och har ett flertal vattenprojekt i Östfrika. Vi arbetar nära lokalbefolkningen och säkerställer att handpumparna fungerar i samråd med lokala vattenmyndigheter. Genom IK Livsnerven verkar vi för både en personlig och en global hälsa, säger Andreas.

Hjälper du oss att nå målet?

Du kan enkelt vara med och bidra till IAS arbete för Vatten i Sydsudan! Ge en valfri gåva genom IAS Swish till nr 123 900 0423. Märk gåvan med Livsnerven. Vill du heja på en viss person i laget att nå sitt mål skriver du Livsnerven + namnet på personen du vill stötta. Du kan även ge till vårt 90-konto: Plusgiro 90 00 42 – 3

100% av alla insamlade medel går direkt till IAS vattenarbete i Sydsudan och tiodubblas av SIDA.

Nedan är namnen på de som är med i årets startlag.

IK Livsnerven lag 1 – nr 688

 1. Vasaloppsstarten–Smågan 9,2 km   (Erik-Åke Tranberg)
 2. Smågan–Mångsbodarna 14,3 km   (Andreas Zetterlund)
 3. Mångsbodarna–Risberg 10,8 km   (Magnus Ruth)
 4. Risberg–Evertsberg 12,4 km  (Johan Rundell)
 5. Evertsberg–Oxberg 15 km  (Björn Granholm)
 6. Oxberg–Gopshus 4,5 km   (Daniel Zetterlund)
 7. Gopshus–Hökberg 4,7 km   (Håkan Björk)
 8. Hökberg–Läde 4,7 km  (Rebecka Woods)
 9. Läde–Eldris 5,5 km   (Daniel Park)
 10. Eldris–Målet i Mora 8,9 km   (Caroline Gärdsback)

 

IK Livsnerven lag 2 – nr 689

 1. Sälen – Smågan 9,2 km: Jon Persson
 2. Smågan – Mångsbodarna 14,3 km: Andreas Hansson
 3. Mångsbodarna – Risberg 10,8 km: Benny Långberg
 4. Risberg – Evertsberg 12,4 km: Daniel Leander
 5. Evertsberg – Oxberg 15 km: Tomas Sellström
 6. Oxberg – Gopshus 4,5 km: Mita Näs
 7. Gopshus – Hökberg 4,7 km: Linus Långberg
 8. Hökberg – Läde 4,7 km: Magnus Rolands
 9. Läde – Eldris 5,5 km: Tina Långberg
 10. Eldris – Mål 8,9 km: Jessica Isebrink

 

Text: Rebecka Woods

Läs mer →

Lång högsäsong för malaria

Mosqito1000x300Svenska

November 26, 2014 | Posted in Katastrofinsatser | By

Högsäsongen för malaria har i år varit ovanligt lång i Sydsudan konstaterar IAS personal i Nyinbuli som oroas över att antalet malariafall ökar för varje år om går.
– Barn under fem år och gravida är den största riskgruppen, säger Emmanuel Baraza, sjuksköterska vid en vårdcentral i Nyinbuli som IAS stöder och där IAS specifikt arbetar med att behandla och förebygga malaria.

– Vanligtvis brukar högsäsong för malaria vara under juli, augusti, september men i år forsatte den ända in i slutet av oktober. Det är oroväckande att antalet malariafall tycks öka från år till år, säger Emmanuel.

Läkare utan gränser konstaterar att antalet dödande malariafall tredubblats bara i år och vädjar om mer hjälp. 

 Kvinnor och barn värst drabbade

Nyinbuli i Bahr El Ghazal är ett av de mest utsatta områdena när det gäller malaria och sjukdomen har fortsatt vara lokalt förankrad på denna plats, trots pågående insatser. Svårast är situationen för barn under fem år samt gravida.
-IAS har kontinuerligt arbetat preventivt för att behandla och minska sjukdomens utbredande. För gravida kvinnor är behandlingen begränsad eftersom många antimalariamedel är farliga att använda under graviditet. Därför har vi ett speciellt vårdprogram för gravida samt att vi förser kvinnor och barn med hållbara insektsnät, säger Emmanuel.

 Skapa medvetenhet kring malaria

-IAS arbetar också för att skapa medvetenhet i kring malaria i det lokala samhället. Bland annat genom att upplysa folk om att de ska söka vård så tidigt som möjligt, något som visat sig vara en utmaning då många blandar ihop malaria med gula febern, som kan ge liknande symptom, säger Emmanuel.

En del söker också medicinsk hjälp hos lokala medicinmän och kommer bara till vårdcentralerna när symptomen blivit så allvarliga att det oftast är för sent. Det i sig har bidragit till att antalet dödliga malariafall har ökat.

-IAS arbete här fortgår uthålligt. För de här människorna är vi deras enda hopp, konstaterar Emmanuel.

 

 

Läs mer →