IAS deltar i World Water Week

2Z83EWwyKYtKcm1aITTh5w..768.1430218868

August 24, 2015 | Posted in Vatten, Företagssamarbete, Utbildning | By

Vatten är källan till allt liv och en grundläggande mänsklig rättighet. Ändå saknar så många som 748 miljoner människor idag tillgång till rent vatten. Den här veckan mellan 23-28 augusti  äger den globala vattenkonferensen World Water Week rum i Stockholm.

World Water Week är ett viktigt forum för vattenrelaterade frågor och IAS kommer att delta i konferensen för att aktivt möta och diskutera med ledare och samarbetspartners. Temat för i år är Vatten för Utveckling och den huvudsakliga diskussionen kommer att föras kring vattnets roll för att markera betydelsen av vatten och hur vattenrelaterade mål kan nås på ett effektivt sätt.

IAS har under 25 år arbetat aktivt med vattenrelaterade frågor och borrat över 5 000 borrhål för att tillgodose grundläggande behov hos människor och samhällen.  Idag utgår samtliga av våra vattenprojekt från ett förhållningssätt som inkluderar IWRM (Integrerad Vattenförsörjning).

Rent vatten räddar liv. Se filmen nedan som visar hur IAS arbetar för att så många människor som möjligt ska få tillgång till rent vatten!

Text: Rebecka Woods

 

Läs mer →