Swedish Danish Norwegian German US Spanish International

Home
IAS Startside Start
Startside
Hvem vi er
Hvordan vi
arbejder

Hvor vi arbejder
Kontakt os
Gaver/
Medlem

Økonomi
Økonomiske
partnere

Start en
indsamling

Nyhedsarkiv
International International
Pressrelease
Annual Reports
Links & resources
Photos
Video
Media service
About website
Workshops
Vacancies
Volunteers
Team House
Webshop

The Danish Danish section
Hvem vi er

The Nile in Northern Uganda

Hvem er IAS Danmark?

International Aid Services, IAS Danmark er en ikke-politisk og non-profit humanitær hjæpeorganisation som arbejder for "at redde liv, skabe mulighed for selvhjælp og værdighed gennem menneskelig forvandling som går udover nødhjælp og udvikling."

IAS Danmark blev etableret i år 2000 som en paraply-organisation for Pinsekirkernes eksisterende nødhjælps- og udviklingsarbejde. Ønsket var at oprette en hjælpeorganisation for dermed at stå stærkere i ansøgninger om midler fra offentlige instanser til kirkernes nødhjælps- og udviklingsarbejde. Pinsekirkerne i Danmark har siden 1912 været aktive i mission i den tredje verden og hidtil selv indsamlet midler til både kirkelige formål og til humanitær hjælp. I december 2000 holdt IAS Danmark sin stiftende generalforsamling, og IAS Danmark var dermed en realitet med Torben Madsen som daglig leder.

Siden da er arbejdet vokset betydeligt og IAS Danmark er blevet udvidet til at inkludere andre frikirker udover Pinsekirker. IAS har igennem årene formået at komme på dagsordenen hos både Danida (Udenrigsministeriet), Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling samt Civilsamfund i Udvikling (CISU), som alle er donorer til IAS' projekter.

IAS Danmark arbejder strategisk og fokuseret inden for flg. områder (udvikling): Uddannelse for alle/ Inkluderende Uddannelse (Inclusive Education), herunder Uddannelse for Særligt Udsatte (Special Needs Education) samt udvikling af civilsamfundet, herunder lokale samarbejdspartnere og organisationer.
IAS Danmark arbejder strategisk og fokuseret inden for flg. områder (humanitært): Vand og sanitet samt uddannelse til børn i flygtningelejre kaldet IDP camps (Emergency Education)

IAS Danmark har to "afdelinger", som fokuserer på forskellige aspekter:
1. Programafdelingen fokuserer på større udviklings- og humanitære projekter, hvor partnerskaber og projekter med kirker og lokale organisationer har udviklet sig til at være veletablerede programmer inden for IAS Danmark's prioriteter og fokus både sektormæssigt og geografisk.
2. Kirkeafdelingen fokuserer på at udvikle partnerskaber med danske kirker samt kirker og lokale organisationer i syd med det formål at udvikle civilsamfundet gennem partnerskaber og projekter.

IAS Danmark er medlem af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U), Civilsamfund i Udvikling (CISU) og Den Humanitære Kontaktgruppe (under Danida) som alle administrerer bevillinger fra den danske regering. IAS Danmark modtager endvidere også støtte direkte fra EuropeAid (EU) samt andre donorer inklusiv private givere samt kirker.

Fremtiden for IAS ser ud til at blive travl. Der er mange behov, og store opgaver skal løses. IAS og partnere har et ansvar, både socialt og åndeligt. Vi ønsker at nå ud i de områder, som er marginaliserede og der gøre en forskel.

IAS DK's bestyrelse

Bent Hald Larsen
bent-hald.larsenias-intl.org
Formand
Bent Ole Sørensen
bent-ole.sorensenias-intl.org
Næstformand
Katja Gunnertoft Bojsen
katja.bojsenias-intl.org
Medlem
Morten Patrzalek
morten.patrzalekias-intl.org
Medlem
Poul Kirk
poul.kirkias-intl.org
Medlem
Karin Kjærgaard
karin.kjaergaardias-intl.org
Medlem
Camilla Bojesen
camilla.bojesenias-intl.org
Medlem
Torben Madsen
torben.madsenias-intl.org
Daglig leder

IAS DK's vedtægter

IAS DK's vedtægter kan ses her.IAS DK's indsamlingsetiske retningslinjer

IAS DK's indsamlingsetiske retningslinjer kan ses her.IAS Internationalt

International Aid Services (IAS) blev grundlagt i Sverige i år 1989 med det formål at hjælpe mennesker i nød. IAS er en organisation, der arbejder med nødhjælp og udviklingshjælp til den tredie verden. I 2008 blev alle IAS' vestlige lande registreret som en international organisation. Hver afdeling (Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, USA) har sin egen bestyrelse foruden bestyrelsen i den internationale organisation. Dette samarbejde har været til nytte for hele organisationen, som er vokset betydeligt og IAS er nu repræsenteret i 18 lande med ca. 350 ansatte.

I dag består IAS foruden Danmark af IAS Sverige, IAS Tyskland, IAS Norge og IAS Amerika. Der er samarbejde om projekter i Afrika, hvor der er fælles administration og logistik. IAS trækker i samme retning og har fælles formål og vision, og derfor står IAS stærkt i lande som Sudan og Somalia, hvor det næsten er umuligt at arbejde under de vanskelige anarkistiske forhold, der hersker. IAS er i dag en respekteret organisation i FN og EU regi, og IAS regnes som en ligeværdig samarbejdspartner i udviklingsarbejdet.

Medlemslande i IAS International
Danmark l Norge l Sverige l Tyskland l NordamerikaExecutive Board


Torben Madsen
IAS Danmark Repræsentant

ias-denmarkias-intl.org


Bent Hald Larsen
IAS Danmark Repræsentant

ias-denmarkias-intl.org


Per Lindahl
IAS Sverige Repræsentant

ias-swedenias-intl.org


Jakob Fagerland
IAS Norge Repræsentant

ias-norwayias-intl.org


Gero Beck
IAS Tyskland Repræsentant

ias-germanyias-intl.org


Douglas Mann
IAS Amerika Repræsentant
og formand for Executive Board

ias-americaias-intl.org


Scott Burpee
IAS Amerika Repræsentant

ias-denmarkias-intl.orgLogo og slogan - Creating A Positive Reaction

De sidste par år er IAS lande blevet udvidet til at omfatte Sverige, Norge, Tyskland, USA og Danmark. Siden januar 2004 har alle lande brugt navnet International Aid Services og har benyttet det nuværende logo. Når man ser logoet, tror man måske at det bare er ringe i vand. Men vi i IAS ønsker at kommunikere det budskab ud, at selv om vort arbejde kan ligne en dråbe i havet, når det langt ud ligesom ringe i vand.

Håndpumpen, der bliver sat op, havde til hensigt at hjælpe f.eks. 200 mennesker, men nogle måneder efter ser man, at helt op til 1000 mennesker får gavn af vandet. Eleven der modtager skoleundervisning, går hjem og fortæller sine søskende og forældre hvad han har lært og de får på den måde også gavn af undervisningen. Hakken og de få sædekorn, der blev uddelt til bønderne, giver mad nok til en hel familie.

Vort ønske er at igangsætte projekter, der får samme store ringvirkninger som en sten der kastes i vand - hvor det positive mangfoldiggøres og reproducerer sig.


'creating a positive reaction'
© International Aid Services, 1990-2012

Hovedkontor - Brande

International Aid Services
Blåhøj Stationsvej 27
7330 Brande
Danmark

T: +45 75 34 58 55
M: +45 28 55 28 55
E: ias-denmarkias-intl.org
W: www.ias-danmark.org
Bank: 9712-6270281824

Afdelingskontor - København

International Aid Services
c/o København Vineyard
Nyvej 7
1851 Frederiksberg
Danmark

M: +45 61 66 75 75

Kontaktpersoner

Torben Madsen
Daglig leder
Brande

Johnny Højgård
Administrator
Brande

Dorrit Madsen
Informations-
medarbejder
Brande

Maria Lundbak Hinge
Program manager
København

Tanja Marie Hansen
Program officer
København

Patricia Kirk
Projekt koordinator
Grækenland

Kontortid

Brande
Mandag - Fredag, 09.00 - 15.30

København
Mandag - Torsdag, 09.00 - 15.30

Flere adresserFundraising campaign Fundraising kampagner

About the 'Step for' concept
AlertNet news Seneste nyt, AlertNet
reuters logo
ReliefWeb news Seneste nyt, Reliefweb
Reliefweb logo
Læs mere
IAS Donations Støt IAS

Klik her hvis du ønsker at give en gave

Tilmeld dig nyhedsmail

Start din egen indsamling til IAS
Start en indsamling til IAS
Stø IAS via SplitAid

Facebook

2015-kampagne
2015-kampagne

Verdens Bedste Nyheder Kampagne

Støt IAS DK's Fadderskabs- program
Støt IAS DK's Fadderskabsprogram
Nogle partnere Nogle partnere
SHIP-LOG (Shipping and Logistics Solutions)
Unitas Rejser
EU-CORD
People In Aid
EU-CORD
NGO Voice
ECHO

International Aid Services (IAS) - an operational part of Läkarmissionen
Visiting: Siktgatan 10 Postal: Box 157
SE-162 50 Vallingby
Sweden


Phone +46-(0)8-891731


© International Aid Services