Swedish Danish Norwegian German US Spanish International

Home
IAS Startside Start
Startside
Hvem vi er
Hvordan vi
arbejder

Hvor vi arbejder
Kontakt os
Gaver/
Medlem

Økonomi
Økonomiske
partnere

Start en
indsamling

Nyhedsarkiv
International International
Pressrelease
Annual Reports
Links & resources
Photos
Video
Media service
About website
Workshops
Vacancies
Volunteers
Team House
Webshop

The Danish Danish section
Hvordan vi arbejder

Vision og mission

IAS' vision er 'et Guds-forvandlet samfund'.

Vi ser et forvandlet samfund bygget på kærlighed, retfærdighed og fred hvor borgerne lever i respekt og drager omsorg for den enkeltes integritet og har muligheder for at udvikle sig selv i et holistisk perspektiv (ånd, sjæl og krop).

IAS' mission er 'at redde liv, skabe mulighed for selvhjælp og værdighed gennem menneskelig forvandling som går udover nødhjælp og udvikling'.

... generelt
Både donorer og modtagere af hjælpen har vist stor tillid til IAS' arbejde, delvis på grund af, at IAS har valgt at prioritere brugen af dygtig, lokal arbejdskraft i alle sine projekter. Hvert projekt drøftes omhyggeligt med de nødlidende mennesker, inden det implementeres.

IAS mener det er vigtigt, at modtagere af hjælpen på et meget tidligt tidspunkt involveres i forberedelser, planlægning og implementering af et projekt.

... med udviklingshjælp
Gennem vores arbejde med sårbare og marginaliserede grupper i fattigdomsorienterede sammenhænge, har vi udviklet visse kvaliteter og en unikhed som har ledt til IAS DK's definition af vore kernekompetencer og sektorfokus. IAS DK har gennem flere års arbejde oparbejdet følgende kernekompetencer:
  1. Udvikling af civilsamfundet
  2. Uddannelse for alle/Inkluderende Uddannelse (Inclusive Education) med fokus på Uddannelse for Særligt Udsatte (Special Needs Education)
  3. Evnen til at implementere projekter i skrøbelige stater/situationer såsom i Somalia
For flere detaljer henviser vi til vores organisationsprofil (er på engelsk).

... med nødhjælp
Humanitære indsatser er et fokusområde for IAS DK, da IAS som organisation har et stærkt internationalt setup relateret til vand og sanitet samt fødevaresikkerhed (food security), og IAS er derfor i stand til at implementere større nødhjælpsindsatser. IAS DK vil derfor søge støtte til humanitære indsatser når det er relevant og inden for IAS DK's geografiske fokus. IAS DK er gennem det internationale setup i stand til at levere en effektiv og virksom hjælp. IAS DK har gennem flere års arbejde oparbejdet følgende kernekompetencer:
  1. Vand og sanitet (Integrated Water Resource Management)
  2. Evnen til at implementere projekter i skrøbelige stater/situationer såsom i Somalia

IAS' arbejde udføres i overensstemmelse med Sphere Project Standards (Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response) og FN's udviklingsmål, 2015-målene. Organisationen er også underskriver af ICRC Code of Conduct (Principles of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Response Programmes) og er på vej til at blive et certificeret medlem af HAP (Humanitarian Accountability Partnership). IAS følger desuden principperne for "Do No Harm" og forsøger at minimere risikoen for modtagerne og forøge ejerskabet samt sikre bæredygtigheden i alt hvad vi gør.

For flere detaljer henviser vi til vores humanitære strategi (er på engelsk).The ICRC Code of Conduct

1
Det humanitære aspekt kommer altid først.
2
Nødhjælpen gives uden hensyn til modtagers race, tro, nationalitet eller anden forskelsbehandling.
3
Nødhjælpen vil ikke blive brugt til at fremme nogen politisk eller religiøs standpunkt.
4
Vi vil bestræbe os for ikke at blive et redskab for nogen regerings udenrigspolitik.
5
Vi vil respektere kultur og almindelig skik og brug.
6
Vi vil bestræbe os på at bygge vores katastrofehjælp på lokal kapacitet.
7
Vi vil bestræbe os på at involvere de begunstigede.
8
Nødhjælpen skal så vidt muligt reducere fremtidig sårbarhed over for katastrofer såvel som møde de basale behov.
9
Vi står til ansvar både over for dem, vi forsøger at hjælpe, og over for dem der giver os ressourcer til at hjælpe.
10
I vores informationsmateriale, reklamer og anden materiale, omtaler vi altid katastrofeofre som mennesker med værdighed og ikke som genstande uden håb.FN's Udviklingsmål, 2015 målene / United Nations Millennium Development Goals (MDG)

1
Halvere fattigdommen
2
Sikre skolegang for alle børn
3
Sikre kvinder ligestilling
4
Nedbringe børnedødeligheden
5
Nedbringe dødeligheden blandt gravide og kvinder
6
Stoppe spredningen af hiv/aids og andre smitsomme sygdomme
7
Sikre et bæredygtigt miljø
8
Skabe et globalt partnerskab for udvikling

The UN Millennium Development Goals (MDG) (engelsk)
The Millennium Campaign - Voices against poverty (engelsk)


'creating a positive reaction'
© International Aid Services, 1990-2012

Hovedkontor - Brande

International Aid Services
Blåhøj Stationsvej 27
7330 Brande
Danmark

T: +45 75 34 58 55
M: +45 28 55 28 55
E: ias-denmarkias-intl.org
W: www.ias-danmark.org
Bank: 9712-6270281824

Afdelingskontor - København

International Aid Services
c/o København Vineyard
Nyvej 7
1851 Frederiksberg
Danmark

M: +45 61 66 75 75

Kontaktpersoner

Torben Madsen
Daglig leder
Brande

Johnny Højgård
Administrator
Brande

Dorrit Madsen
Informations-
medarbejder
Brande

Maria Lundbak Hinge
Program manager
København

Tanja Marie Hansen
Program officer
København

Patricia Kirk
Projekt koordinator
Grækenland

Kontortid

Brande
Mandag - Fredag, 09.00 - 15.30

København
Mandag - Torsdag, 09.00 - 15.30

Flere adresserFundraising campaign Fundraising kampagner

About the 'Step for' concept
AlertNet news Seneste nyt, AlertNet
reuters logo
ReliefWeb news Seneste nyt, Reliefweb
Reliefweb logo
Læs mere
IAS Donations Støt IAS

Klik her hvis du ønsker at give en gave

Tilmeld dig nyhedsmail

Start din egen indsamling til IAS
Start en indsamling til IAS
Stø IAS via SplitAid

Facebook

2015-kampagne
2015-kampagne

Verdens Bedste Nyheder Kampagne

Støt IAS DK's Fadderskabs- program
Støt IAS DK's Fadderskabsprogram
Nogle partnere Nogle partnere
SHIP-LOG (Shipping and Logistics Solutions)
Unitas Rejser
EU-CORD
People In Aid
EU-CORD
NGO Voice
ECHO

International Aid Services (IAS) - an operational part of Läkarmissionen
Visiting: Siktgatan 10 Postal: Box 157
SE-162 50 Vallingby
Sweden


Phone +46-(0)8-891731


© International Aid Services