Elever samlade in över 93 000 SEK till Kenyaprojekt

FreeAidJuni2016
Fotograf: Patrik Eriksson

June 20, 2016 | Posted in Företagssamarbete, Utbildning, Linas Matkasse, Kenyakassen, Matförsörjning, CSD - Stärkande av det civila samhället | By

Två skolor i Dalarna har samlat in över 93 000 SEK för IAS projekt med skolluncher i Kenya. Stort tack till alla studenter för ert engagemang!

Free Aid är ett skolkoncept där elever på Söderbaumska skolan och Friskolan Mosaik tillsammans samlar in pengar genom att arbeta på företag eller i hemmet under en dag. Förra året samlade eleverna in 75 000 SEK till ett av IAS projekt i Etiopien och i år var de fast beslutna att slå förra årets rekord. Carolina Sundin, rektor vid friskolan Mosaik konstaterar stolt att de lyckades.

-Vi är så stolta över våra studenter som i år lyckades få ihop så mycket som 93 040 SEK! Eleverna har varit mycket målinriktade och har arbetat hårt för att nå målet. Resultatet var långt över förväntan, säger Carolina.

Sponsrade skolluncher i Kenya

Studenterna bakade, städade, utförde trädgårdsarbete eller arbetade på olika företag under en dag. I år gick de insamlade medlen till IAS projekt i Tharaka, Kenya där Linas Matkasse tillsammans med IAS serverar skolluncher för skolbarn. Studenterna organiserade också en konsert på kvällen med musiknummer som de bjöd in familj och vänner till där biljettintäkterna också gick till projektet.

-Alla föräldrar vet att barn som är hungriga har svårt att koncentrera sig. I Kenya lever 40% av landets befolkning i fattigdom, och många familjer är jordbrukare som är beroende av regn. När regnet uteblir och grödorna dör, blir det mycket svårt för dessa människor och de kan knappt försörja sin egen familj, säger Mary Githiomi, landschef, IAS Kenya.

Skollunchen bidrar till inlärning hos barnen

När barnen inte får frukost eller lunch är det svårt för dem att koncentrera sig och ta till sig undervisningen.

-Genom att förse barn med skolluncher ser vi till att de fortsätter sin utbildning. Vi har sett en stor skillnad sedan projektet startade; de går i skolan, de leker mer och har bättre hälsa, säger Mary.

IAS samarbetar med olika skolor i Sverige att samla in pengar till våra projekt. Under våren samarbetade vi tillsammans med de dalabaserade skolorna Åkerö skola, Söderbaumska skolan och Friskolan Mosaik.  Om du och din skola är intresserad av att engagera sig med oss, kontakta andreas.zetterlund@ias-intl.org

Text: Rebecka Woods

Foto: Patrik Eriksson

 

 

Läs mer →

Från skottkärra till rullstol

disabilityday3dec2015

December 3, 2015 | Posted in Företagssamarbete, Utbildning, Inkluderande Undervisning, Kvalitet | By

IAS arbetar i flertalet länder för att förbättra livet för personer med funktionshinder och idag på Internationella dagen för personer med funktionshinder vill vi lyfta fram den här berättelsen ifrån fält:
Under tio års tid kördes 17-åriga Hodan Jama Osman från Somalia/Somaliland runt i en skottkärra. Förutom att det var väldigt obekvämt var hon alltid beroende av att någon annan hjälpte henne. En rullstol och egen specialtoalett från IAS gav Hordan möjlighet till ett värdigt liv.  

Hodan föddes i Jaamalaaye by i Sahil Regionen i Somalia/Somaliland. Hon är äldst i en familj av åtta och den enda av sina syskon med ett funktionshinder. Hodan är fysiskt handikappad och har aldrig lärt sig prata. Däremot kan hon svara på ljud.

Under tio år kördes Hodan runt i en skottkärra av sin mamma.

– När Hodan blev äldre blev hon för tung att bära på ryggen så skottkärran var det enda alternativet, säger,  Anab Haibe Idle, som är Hordans mamma.

Förbättrat utbildning sedan 1992

IAS har arbetat i Somalia / Somaliland sedan 1992 och har under årens lopp arbetat outröttligt för att förbättra landets utbildningssystem.

– I flera delar av landet finns nu lärar- och samhällsutbildningar,utbildning för elever med särskilda behov, (Special needs education) samt yrkesutbildningar, tack vare IAS arbete, säger Milward.

Det huvudsakliga syftet för att bidra med hjälpmedel som t.ex rullstolar är att uppmuntra barn med funktionshinder att gå i skolan.

-En av ursäkterna föräldrarna har för att inte skicka sina barn till skolan är just svårigheten att förflytta sig, säger Milward.

Skottkärra utbytt mot rullstol

Och för ett par veckor sedan var det dags. För första gången på 17 år fick Hordan en egen rullstol och en egen toalettsits. Detta innebar en helt ny frihet för henne och en tung börda lyftes från både Hodans och hennes mammas axlar.

-Innan var hon beroende av någon annan för att kunna förflytta sig. Nu när hon har en rullstol kan hon på ett värdigt sätt själv ta sig fram utan hjälp och även gå på toaletten själv. Det är också en stor lättnad för mig, nu har jag har tid att göra andra saker, säger Anab.

Funktionshindrade barn göms undan                                                       

Anab är aktiv medlem av IAS familjenätverk i området där hon får stöd från andra föräldrar som har barn med funktionshinder.

– Nätverket är ett forum där föräldrar kan lära sig hur man tar hand om best online casino microgaming sina barn och där man kan stötta varandra. Nätverket fyller en viktigt funktion eftersom barn med funktionshinder är särskilt sårbara för utanförskap , säger Milward Mwamvani, vice landansvarig för IAS i Somalia / Somaliland.

Han berättar att det inte är ovanligt att dessa barn göms undan i hemmen eftersom föräldrarna tror att funktionshindret beror på en förbannelse.

Under dessa möten kan föräldrarna uppmuntra varandra och även bygga en organiserad plattform från vilken de kan bedriva lobbyverksamhet gentemot regeringen för att öka stödet för barn med funktionshinder. Som ett resultat har fler och fler familjer i området slutat att gömma under sina barn och vågar visa upp dem offentligt.

-Dessa möten har betytt mycket för mig. Det var också här fick reda på att jag hade möjlighet att kunna få hjälp med en rullstol, säger Anab.

Hjälpmedlen köps in av IAS lokala partner i Somalia/Somaliland (Taakulo Somaliland Community – TASCO),  genom den australienska organisationen Australian Doctors for Africa.

Text: Rebecka Woods

Foto: Milward Mwamvani

 

 

Läs mer →

Möt våra nya praktikanter

Leah Conor
Från vänster: David, Conor och Leah deltar i vårt praktikprogram Steps for Life

November 4, 2015 | Posted in Företagssamarbete, Utbildning, Steps for Life | By

Visste du att IAS har ett praktikprogram som heter Steps for Life? Säg hej till våra nya praktikanter Leah, David och Conor för att få en inblick i vad du kan göra som praktikant hos oss.

Leah, David och Conor läser till vardags masterprogrammet International and Comparative Education vid Stockholms universitet. På IAS kommer de att vara mellan tre till månader för att få erfarenhet av humanitära frågor genom att bidra till IAS arbete. IAS samarbetar med institutioner som Stockholms universitet och Institutet för internationell utbildning (IIE). Om du är intresserad av att göra praktik hos oss eller har ytterligare frågor, kontakta Andreas Zetterlund: andreas.zetterlund@ias-intl.org

Conor Diamond, praktikant på projekt och programavdelningen

-Jag kommer att ge stöd till humanitära samordnare samt programansvariga ute i fält, i en rad olika projekt. Jag ser fram emot att få en praktisk inblick i arbetet hos en internationell humanitär aktör, samt att använda min erfarenhet för att bidra till det värdefulla arbete som IAS gör i olika utvecklingsprojekt.

David Kunyu, praktikant på ekonomiavdelningen

-Jag ser fram emot att arbeta nära både ekonomiavdelningen och programavdelningen för att bidra till att IAS vision och mål uppnås. Jag är stolt över att associeras med IAS vision som jag tror mycket på. Det var också en av anledningarna till att jag valde IAS som praktikplats.

Leah Kellgren, praktikant på policy och kvalitetsavdelningen

-Jag kommer att arbeta nära policy och kvalitetsavdelningen för att granska IAS interna policyarbete följt av andra humanitära organisationer . Jag har alltid haft ett personligt intresse i att arbeta med internationellt bistånd och utveckling och vill jobba med det i framtiden. Något jag tycker är extra spännnade är IAS projekt om Inluderande Undervisning och samhällsutveckling.

Text: Rebecka Woods

Läs mer →

IAS på plats i ett bräckligt Sydsudan

benificiries
Människor som utbildats i skördehantering i Rolngap village, Aweil, i norra Bahr El Ghazal

October 15, 2015 | Posted in Vatten, Utbildning | By

Sedan december 2013 har konflikten i Sydsudan förstört livet för miljontals sydsudaneser och över 2,2 miljoner är idag på flykt. IAS är på plats i norra Bahr el Ghazal med ett stort utvecklingsprojekt som fokuserar på mat och vattenförsörjning samt långsiktig samhällsutveckling. Hittills har 23 000 människor blivit hjälpta.

Över 90% av människorna i Sydsudan lever idag i extrem fattigdom och de humanitära konsekvenserna är omfattande i landet med höga dödssiffror och många människor som lider av sjukdomar och skador. En utbredd osäker livsmedelsförsörjning har resulterat i svår undernäring.

Landsbygdssamhällen i norra Bahr el Ghazal är särskilt utsatta när det gäller avsaknad av mat och vatten. Här hjälper IAS samhällen att odla nödvändiga grödor som sorghum, jordnötter och sesamfrön.

-Vi vill att samhällena ska leda sin egen utvecklingsprocess och därför tränar vi bönder i modern livsmedelsproduktionsteknik. Här får de lära sig sig hur de ska ta hand om sina skördar på bästa sätt samt hur de kan lagra spannmål och baljväxter, säger Zaitun Ragota, programchef för IAS Sydsudan.

– Den här bildningen är mycket viktig eftersom människor lär sig att förhindra eller minska skördeförluster, säger Zaitun.

Förbättrad hygien och sanitet

En annan del av projektet handlar om vatten, sanitet och hygien (WASH) och innebär bland annat att nya borrhål borras och att nya vattensystem byggs. IAS har fram tills idag borrat elva nya borrhål och varje borrhål förser minst 500 personer med vatten. Hittills har även 20 trasiga borrhål lagats, flera nya vattensystem konstruerats samt att nya latriner har byggts i tre skolor.

En viktig aspekt i vattenarbetet är utbildning i hygien och sanitet.

-Norra Bahr el Ghazal har en lång historia av att man med hänvisning till kulturella normer uträttar sina behov utomhus vilket ger upphov till dålig sanitet och att sjukdomar sprids. Utbildning i hygien och sanitet är ett effektivt sätt att förändra dessa tankemönster, säger Zaitun.

Främja flickors utbildning

Mottagarna i projektet får också utbildning i frågor som rör genus, tidiga äktenskap, utbildning för flickor samt frågor som rör HIV/Aids.

– IAS vill skapa en medvetenhet om farorna med tidiga äktenskap och genom olika flickaktiviteter förespråkar vi flickors rätt att gå i skolan. Här är tillgång till vatten en viktig aspekt. Flickor är de som oftast hämtar vatten i familjerna och måste gå många timmar varje dag till närmaste brunn vilket gör att de inte har tid att gå i skolan. Men genom att minska gångavståndet får de nu en chans till utbildning.

Kvinnor, män och barn är alla mycket positiva och glada över att IAS insatser, säger Zaitun.

-Alla är aktivt involverade i detta projekt och delar känslan av att äga det tillsammans.

Text: Rebecka Woods

Läs mer →

Unga mammor står nu på egna ben

Some of the young mothers
Från vänster: Victoria, Abigail, Eddah, Immaculate och Teresia kan nu försörja sig själva, tack vare Kenyakassen.

October 14, 2015 | Posted in Företagssamarbete, Utbildning, Linas Matkasse, Kenyakassen, Matförsörjning | By

För några år sedan levde de här ensamstående mammorna ett svårt liv. Några var fast i äktenskap där de blev misshandlade och andra arbetade som prostituerade. Men tack vare Kenyakassen kan de idag försörja sig själva.

Kenyakassen är ett samarbete mellan IAS och Linas Matkasse och är ett stödprojekt som hjälper människor att få en långsiktig hållbar ekonomi. Mottagarna består av människor som lever med HIV/Aids, personer med funktionshinder, äldre och ensamstående föräldrar.

– Människor får ta emot en matkasse en gång i månaden under 18 månader så att de kan spara ihop pengar till en egen buffert. De är också med i en självhjälpsgrupp för att stärka sin självständighet och sitt ekonomiska inflytande, säger Susan Kiambi, IAS programchef Kenya och ansvarig för Kenyakassen.

Räddade från gatan

Den här mammagruppen från Nakuru består av 20 unga ensamstående mammor som är mellan 23-27 år gamla. Många har räddats från svåra äktenskap eller från Nakurus gator där de arbetat som prostituerade.

– I Nakuru har vi ett samarbete med ett kriscenter i en lokal församling som hjälper unga kvinnor som har det svårt. Mammorna får stödsamtal och rådgivning och får gå med i en stödgrupp där de träffas för att utbyta erfarenheter. Efter att de har rehabiliterats får de genom Kenyakassen regelbundna matkassar och  utbildning i olika inkomstbringande verksamheter, säger Susan Kiambi.

Klarar sig själva

De här unga mammorna står idag idag på egna ben. Flera av dem har egna småföretag och några av dem har utbildat sig inom skädderi eller pärltillverkning

– Jag har träffat de här mammorna många gånger och alla har en så positiv attityd. En tjej som heter Eddah, säljer begagnade kläder och en annan flicka Teresia säljer potatis till ett grossistföretag. Några av dem arbetar också med enklare jobb som att tvätta kläder och diska på hotell i Nakuru. Alla stöttar varandra och är övertygade om att de kommer att klara sig själva, trots att Kenyakassen är avslutad, säger Susan.

 

Text: Rebecka Woods

Läs mer →

IAS bjöd in till seminarium om Inkluderande Undervisning

StevenMwaura1000x300webbSVENSK

September 16, 2015 | Posted in Utbildning, Inkluderande Undervisning | By

Hur ska Inkluderande Undervisning definieras? Och hur ser processen ut när ett projekt om Inkluderande Undervisning implementeras? Det var några av de frågor som diskuterades när IAS arrangerade ett seminarium på temat: Vad är bäst i utbildning- Integration eller Separation?

Seminariet besöktes av IAS samarbetspartners samt studenter och lärare från Stockholms Universtet och öppnades med en kort översikt om Inkluderande Undervisning för att sedan övergå till hur begreppet ska definieras.

– Inkluderande Undervisning handlar om att inkludera alla barn, med speciellt fokus på de som har svårt att ta till sig och delta i undervisning och därmed är extra sårbara för utanförskap och marginalisering. Det kan till exempel handla om barn med funktionshinder, sade Stephen Mwaura, IAS Koordinator för Inkluderande Undervisning.

Förändra omständigheterna-inte barnen

Stephen betonade att alla barn kan lära sig nya saker och borde ges samma möjligheter att nå sin fulla potential.

– Inkluderande Undervisning handlar om att anpassa system för att undanröja de hinder som gör att barn inte kan delta i undervisning. Det är inte barnen som måste förändras utan omständigheterna. Hur kan vi ta bort eller minimera det som hindrar att barn får en kvalitativ utbildning?

Paul Mbatia, samordnare från Light from the World i Nederländerna, betonade också att det handlar om att förändra utbildningssystemen och att det i sin tur går tillbaks till hur vi ser på människor

-Vad är ditt första intryck när du ser en haltande person? Ser du personens funktionsnedsättning eller ser du själva personen? Funktionsnedsättningen i sig är inte problemet, problemet är hur vi ser på och bemöter den personen. Utbildning är en mänsklig rättighet och bör ges på grunden av att alla barn ska ha samma möjlighet att delta, sade Paul.

Barn undangömda i hemmen

Funktionshindrade barn är särskilt utsatta för utanförskap då de ofta inte accepteras av vänner, familj eller de samhällen där de bor i. Det är inte ovanligt att dessa barn undangöms i hemmet eftersom föräldrarna tror att funktionshindret beror på en förbannelse.

-Det finns en hel del arbete att göra när det gäller attitydsförändringar i Somalia, Tanzania, Sudan, Sydsudan, Etiopien och Kenya där IAS arbetar med Inkluderande Undervisning. IAS arbetar med detta genom att anordna informationskampanajer, utbilda lärare, prata med föräldrar och lokala politiker, anordna föräldragrupper, att tidigt identifiera de barn som behöver hjälp,etc, sade Stephen.

Hur långt ska Inkluderande Undervisning anammas?

Seminariet avslutades med en paneldiskussion om den bästa vägen framåt. Ska undervisning vara inkluderade eller separerande? Och hur långt ska vi anamma Inkluderande Undervisning?

-I IAS vi vill ge barnet den bästa starten i en utbildning och en smidig övergång till den vanliga skolan. Ofta börjar barn med funktionshinder skolan mycket sent, eftersom de har hållts undagömda hemma, sade Stephen.

Därför kan dessa barn under en övergångsperiod gå till en specialklass under två år för att få extra stöd och när barnet är redo överförs han eller hon till en vanlig klass. Medan de går i specialklass har de möjlighet att träffa barn från de vanliga klasserna vilket blir en slags integrering till att så småningom gå i vanlig skola.

– Inkluderande Undervisning är en process, ett ständigt sökande för att hitta bättre sätt att bemöta mångfald. Det är således en pågående process att förändra utbildningssystemen (politik, praxis, attityder, resurser och miljö), så att de kan välkomna, stödja och gynna alla barn, sade Stephen.

Klicka här för Seminariefilmer

 

Text: Rebecka Woods

 

 

 

Läs mer →

IAS deltar i World Water Week

2Z83EWwyKYtKcm1aITTh5w..768.1430218868

August 24, 2015 | Posted in Vatten, Företagssamarbete, Utbildning | By

Vatten är källan till allt liv och en grundläggande mänsklig rättighet. Ändå saknar så många som 748 miljoner människor idag tillgång till rent vatten. Den här veckan mellan 23-28 augusti  äger den globala vattenkonferensen World Water Week rum i Stockholm.

World Water Week är ett viktigt forum för vattenrelaterade frågor och IAS kommer att delta i konferensen för att aktivt möta och diskutera med ledare och samarbetspartners. Temat för i år är Vatten för Utveckling och den huvudsakliga diskussionen kommer att föras kring vattnets roll för att markera betydelsen av vatten och hur vattenrelaterade mål kan nås på ett effektivt sätt.

IAS har under 25 år arbetat aktivt med vattenrelaterade frågor och borrat över 5 000 borrhål för att tillgodose grundläggande behov hos människor och samhällen.  Idag utgår samtliga av våra vattenprojekt från ett förhållningssätt som inkluderar IWRM (Integrerad Vattenförsörjning).

Rent vatten räddar liv. Se filmen nedan som visar hur IAS arbetar för att så många människor som möjligt ska få tillgång till rent vatten!

Text: Rebecka Woods

 

Läs mer →