Förut skämdes vi – nu är vi stolta

ETH_IE_project_1160x348

February 8, 2019 | Posted in Inkluderande Undervisning, IE - Inkluderande undervisning | By

Hej,

”Föräldrarna skämdes över att ha ett barn med en funktionsnedsättning. Därför hölls
de instängda i sina hem. Vissa av dem var till och med inlåsta eller fastkedjade, eftersom de ansågs vara besvärliga för omgivningen”, berättar Eshetu Tilahun, som arbetar för oss i Etiopien.

Vi befinner oss i staden Hawassa, där Läkarmissionen/IAS via vårt etiopiska kontor sedan drygt fem år tillbaka ger barn med olika former av funktionsnedsättning en anpassad skolgång, som i många fall leder till att de så småningom kan flyttas över till vanliga skolor.

Det är länge sedan jag blev lika imponerad.

Målet är att ge barnen möjlighet till utbildning och personlig utveckling. Och att förändra det lokala samhällets attityder kring personer med funktionsnedsättning. Hur har det då gått? Jo, idag finns det femton olika grundskolor i Hawassa där det går funktionsnedsatta barn i vanliga klasser!

Alla funktionsnedsatta kan inte flyttas över till den vanliga skolan, men all undervisning och terapi bedrivs på två center som ligger i direkt anslutning till vanliga låg- och mellanstadieskolor. Det har haft stor betydelse.

”Samarbetet fungerar utmärkt och det har skett en stor utveckling. För varje år tar vi emot allt fler elever med olika typer av funktionsnedsättning”, säger Dereje Kidane, som är rektor på en av dessa låg- och mellanstadieskolor. ”Jag är faktiskt överraskad. Hade inte trott att det skulle gå så bra. När en klass får sin första elev med en funktionsnedsättning kan det komma lite klagomål, men efter en kort tid tystnar kritiken” konstaterar Dereje Kidane.

Oavsett om jag frågar föräldrar, lärare eller barnen själva: alla vittnar om väldigt positiva förändringar – på alla plan. Ta 15-åriga Masrote, som kom till centret när det var nystartat. För två år sedan kunde hon börja i den vanliga skolan och nu har hon precis blivit uppflyttad till årskurs tre. Hennes mamma Workenesh säljer grönsaker på en marknad.

”Jag höll henne inlåst hemma, för annars blev hon slagen av de andra barnen. Nu går hon själv till skolan och sedan hem eller hit, för att hjälpa mig. Folk brukade håna oss och förr skämdes jag för hennes skull. Nu är jag så stolt och lycklig över min dotter!”

Stärkta av denna framgång vill vi starta samma typ av arbete på fler ställen. För det finns många funktionsnedsatta barn och deras familjer som väntar på hjälp.

Tack för att du är med och gör detta verkligt!

Med vänlig hälsning

Conny_Sjöberg

Conny Sjöberg
Läkarmissionen / International Aid Services

Läs mer →

Varje barn kan lära

VARJEBARNKANLARAsvensk10tre

September 1, 2017 | Posted in Inkluderande Undervisning, IE - Inkluderande undervisning | By

Läs mer →

Från skottkärra till rullstol

disabilityday3dec2015

December 3, 2015 | Posted in Företagssamarbete, Utbildning, Inkluderande Undervisning, Kvalitet | By

IAS arbetar i flertalet länder för att förbättra livet för personer med funktionshinder och idag på Internationella dagen för personer med funktionshinder vill vi lyfta fram den här berättelsen ifrån fält:
Under tio års tid kördes 17-åriga Hodan Jama Osman från Somalia/Somaliland runt i en skottkärra. Förutom att det var väldigt obekvämt var hon alltid beroende av att någon annan hjälpte henne. En rullstol och egen specialtoalett från IAS gav Hordan möjlighet till ett värdigt liv.  

Hodan föddes i Jaamalaaye by i Sahil Regionen i Somalia/Somaliland. Hon är äldst i en familj av åtta och den enda av sina syskon med ett funktionshinder. Hodan är fysiskt handikappad och har aldrig lärt sig prata. Däremot kan hon svara på ljud.

Under tio år kördes Hodan runt i en skottkärra av sin mamma.

– När Hodan blev äldre blev hon för tung att bära på ryggen så skottkärran var det enda alternativet, säger,  Anab Haibe Idle, som är Hordans mamma.

Förbättrat utbildning sedan 1992

IAS har arbetat i Somalia / Somaliland sedan 1992 och har under årens lopp arbetat outröttligt för att förbättra landets utbildningssystem.

– I flera delar av landet finns nu lärar- och samhällsutbildningar,utbildning för elever med särskilda behov, (Special needs education) samt yrkesutbildningar, tack vare IAS arbete, säger Milward.

Det huvudsakliga syftet för att bidra med hjälpmedel som t.ex rullstolar är att uppmuntra barn med funktionshinder att gå i skolan.

-En av ursäkterna föräldrarna har för att inte skicka sina barn till skolan är just svårigheten att förflytta sig, säger Milward.

Skottkärra utbytt mot rullstol

Och för ett par veckor sedan var det dags. För första gången på 17 år fick Hordan en egen rullstol och en egen toalettsits. Detta innebar en helt ny frihet för henne och en tung börda lyftes från både Hodans och hennes mammas axlar.

-Innan var hon beroende av någon annan för att kunna förflytta sig. Nu när hon har en rullstol kan hon på ett värdigt sätt själv ta sig fram utan hjälp och även gå på toaletten själv. Det är också en stor lättnad för mig, nu har jag har tid att göra andra saker, säger Anab.

Funktionshindrade barn göms undan                                                       

Anab är aktiv medlem av IAS familjenätverk i området där hon får stöd från andra föräldrar som har barn med funktionshinder.

– Nätverket är ett forum där föräldrar kan lära sig hur man tar hand om best online casino microgaming sina barn och där man kan stötta varandra. Nätverket fyller en viktigt funktion eftersom barn med funktionshinder är särskilt sårbara för utanförskap , säger Milward Mwamvani, vice landansvarig för IAS i Somalia / Somaliland.

Han berättar att det inte är ovanligt att dessa barn göms undan i hemmen eftersom föräldrarna tror att funktionshindret beror på en förbannelse.

Under dessa möten kan föräldrarna uppmuntra varandra och även bygga en organiserad plattform från vilken de kan bedriva lobbyverksamhet gentemot regeringen för att öka stödet för barn med funktionshinder. Som ett resultat har fler och fler familjer i området slutat att gömma under sina barn och vågar visa upp dem offentligt.

-Dessa möten har betytt mycket för mig. Det var också här fick reda på att jag hade möjlighet att kunna få hjälp med en rullstol, säger Anab.

Hjälpmedlen köps in av IAS lokala partner i Somalia/Somaliland (Taakulo Somaliland Community – TASCO),  genom den australienska organisationen Australian Doctors for Africa.

Text: Rebecka Woods

Foto: Milward Mwamvani

 

 

Läs mer →