Förut skämdes vi – nu är vi stolta

ETH_IE_project_1160x348

February 8, 2019 | Posted in Inkluderande Undervisning, IE - Inkluderande undervisning | By

Hej,

”Föräldrarna skämdes över att ha ett barn med en funktionsnedsättning. Därför hölls
de instängda i sina hem. Vissa av dem var till och med inlåsta eller fastkedjade, eftersom de ansågs vara besvärliga för omgivningen”, berättar Eshetu Tilahun, som arbetar för oss i Etiopien.

Vi befinner oss i staden Hawassa, där Läkarmissionen/IAS via vårt etiopiska kontor sedan drygt fem år tillbaka ger barn med olika former av funktionsnedsättning en anpassad skolgång, som i många fall leder till att de så småningom kan flyttas över till vanliga skolor.

Det är länge sedan jag blev lika imponerad.

Målet är att ge barnen möjlighet till utbildning och personlig utveckling. Och att förändra det lokala samhällets attityder kring personer med funktionsnedsättning. Hur har det då gått? Jo, idag finns det femton olika grundskolor i Hawassa där det går funktionsnedsatta barn i vanliga klasser!

Alla funktionsnedsatta kan inte flyttas över till den vanliga skolan, men all undervisning och terapi bedrivs på två center som ligger i direkt anslutning till vanliga låg- och mellanstadieskolor. Det har haft stor betydelse.

”Samarbetet fungerar utmärkt och det har skett en stor utveckling. För varje år tar vi emot allt fler elever med olika typer av funktionsnedsättning”, säger Dereje Kidane, som är rektor på en av dessa låg- och mellanstadieskolor. ”Jag är faktiskt överraskad. Hade inte trott att det skulle gå så bra. När en klass får sin första elev med en funktionsnedsättning kan det komma lite klagomål, men efter en kort tid tystnar kritiken” konstaterar Dereje Kidane.

Oavsett om jag frågar föräldrar, lärare eller barnen själva: alla vittnar om väldigt positiva förändringar – på alla plan. Ta 15-åriga Masrote, som kom till centret när det var nystartat. För två år sedan kunde hon börja i den vanliga skolan och nu har hon precis blivit uppflyttad till årskurs tre. Hennes mamma Workenesh säljer grönsaker på en marknad.

”Jag höll henne inlåst hemma, för annars blev hon slagen av de andra barnen. Nu går hon själv till skolan och sedan hem eller hit, för att hjälpa mig. Folk brukade håna oss och förr skämdes jag för hennes skull. Nu är jag så stolt och lycklig över min dotter!”

Stärkta av denna framgång vill vi starta samma typ av arbete på fler ställen. För det finns många funktionsnedsatta barn och deras familjer som väntar på hjälp.

Tack för att du är med och gör detta verkligt!

Med vänlig hälsning

Conny_Sjöberg

Conny Sjöberg
Läkarmissionen / International Aid Services

Läs mer →

Varje barn kan lära

VARJEBARNKANLARAsvensk10tre

September 1, 2017 | Posted in Inkluderande Undervisning, IE - Inkluderande undervisning | By

Läs mer →

Från skottkärra till rullstol

disabilityday3dec2015

December 3, 2015 | Posted in Företagssamarbete, Utbildning, Inkluderande Undervisning, Kvalitet | By

IAS arbetar i flertalet länder för att förbättra livet för personer med funktionshinder och idag på Internationella dagen för personer med funktionshinder vill vi lyfta fram den här berättelsen ifrån fält:
Under tio års tid kördes 17-åriga Hodan Jama Osman från Somalia/Somaliland runt i en skottkärra. Förutom att det var väldigt obekvämt var hon alltid beroende av att någon annan hjälpte henne. En rullstol och egen specialtoalett från IAS gav Hordan möjlighet till ett värdigt liv.  

Hodan föddes i Jaamalaaye by i Sahil Regionen i Somalia/Somaliland. Hon är äldst i en familj av åtta och den enda av sina syskon med ett funktionshinder. Hodan är fysiskt handikappad och har aldrig lärt sig prata. Däremot kan hon svara på ljud.

Under tio år kördes Hodan runt i en skottkärra av sin mamma.

– När Hodan blev äldre blev hon för tung att bära på ryggen så skottkärran var det enda alternativet, säger,  Anab Haibe Idle, som är Hordans mamma.

Förbättrat utbildning sedan 1992

IAS har arbetat i Somalia / Somaliland sedan 1992 och har under årens lopp arbetat outröttligt för att förbättra landets utbildningssystem.

– I flera delar av landet finns nu lärar- och samhällsutbildningar,utbildning för elever med särskilda behov, (Special needs education) samt yrkesutbildningar, tack vare IAS arbete, säger Milward.

Det huvudsakliga syftet för att bidra med hjälpmedel som t.ex rullstolar är att uppmuntra barn med funktionshinder att gå i skolan.

-En av ursäkterna föräldrarna har för att inte skicka sina barn till skolan är just svårigheten att förflytta sig, säger Milward.

Skottkärra utbytt mot rullstol

Och för ett par veckor sedan var det dags. För första gången på 17 år fick Hordan en egen rullstol och en egen toalettsits. Detta innebar en helt ny frihet för henne och en tung börda lyftes från både Hodans och hennes mammas axlar.

-Innan var hon beroende av någon annan för att kunna förflytta sig. Nu när hon har en rullstol kan hon på ett värdigt sätt själv ta sig fram utan hjälp och även gå på toaletten själv. Det är också en stor lättnad för mig, nu har jag har tid att göra andra saker, säger Anab.

Funktionshindrade barn göms undan                                                       

Anab är aktiv medlem av IAS familjenätverk i området där hon får stöd från andra föräldrar som har barn med funktionshinder.

– Nätverket är ett forum där föräldrar kan lära sig hur man tar hand om best online casino microgaming sina barn och där man kan stötta varandra. Nätverket fyller en viktigt funktion eftersom barn med funktionshinder är särskilt sårbara för utanförskap , säger Milward Mwamvani, vice landansvarig för IAS i Somalia / Somaliland.

Han berättar att det inte är ovanligt att dessa barn göms undan i hemmen eftersom föräldrarna tror att funktionshindret beror på en förbannelse.

Under dessa möten kan föräldrarna uppmuntra varandra och även bygga en organiserad plattform från vilken de kan bedriva lobbyverksamhet gentemot regeringen för att öka stödet för barn med funktionshinder. Som ett resultat har fler och fler familjer i området slutat att gömma under sina barn och vågar visa upp dem offentligt.

-Dessa möten har betytt mycket för mig. Det var också här fick reda på att jag hade möjlighet att kunna få hjälp med en rullstol, säger Anab.

Hjälpmedlen köps in av IAS lokala partner i Somalia/Somaliland (Taakulo Somaliland Community – TASCO),  genom den australienska organisationen Australian Doctors for Africa.

Text: Rebecka Woods

Foto: Milward Mwamvani

 

 

Läs mer →

Mohamed toppstudent trots sitt funktionshinder

mohamed

September 30, 2015 | Posted in Inkluderande Undervisning | By

 

mohamed

Mohamed Deqe från Etiopien föddes med ett fysiskt funktionshinder och på grund av detta nekades han att gå i skolan. Men tack vare IAS program Inkluderande Undervisning kan han nu både, läsa, skriva och räkna och är en av skolans toppstudenter.

Alla barn ska ha rätt att gå i skolan. Trots det kan så många som 126 miljoner unga idag varken läsa eller skriva. Handikappade barn är extra utsatta då de ofta inte blir accepterade av vänner, familj och i de samhällen där de bor.

Det är inte ovanligt att de här barnen hålls inlåsta i hemmet och nekas möjligheten till att gå i skolan. Därför arbetar IAS aktivt med projekt i Somalia, Etiopien och Tanzania för att hjälpa de här barnen att få en chans till utbildning.

Rune Cederholm, programchef för IAS projektavdelning,  besökte ett av IAS projekt om Inkluderande utbildning i Etiopien. Här skriver han om sitt möte med Muhamed Deqe:

”Jag pratade med Mohamed 15 år som bodde i Jijiga i Somaliaregionen i Etiopien. Han är verkligen ett exempel på att Inclusive Education fungerar. Mohamed föddes med ett fysiskt handikapp och går på bara ett ben med en krycka. På grund av det har han tidigare inte fått möjlighet att gå i skolan. Efter ett år av skolgång vid IAS Special Needs Education center kunde han både läsa, skriva och räkna! Han fick till och med hjälpa sin lärare att undervisa de andra barnen. Hans bästa kompis som tidigare hade svårt att klara av i skolan fick extra hjälp av Mohamed för att kunna fullfölja sin utbildning. Idag är Mohamed integrerad i den vanliga skolan och är en av klassens toppstudenter! ”

Några av de aktiviteter som genomförs i projekten är:

  • Anordna lärarutbildningar.
  • -Ge stöd till föräldrar som har barn med intellektuella funktionshinder.
  • Göra utredningar kring varför barnen kan ha inlärningssvårigheter.
  • Påverka framtagandet av läromedel och läroplaner.
  • Tillverkning av pedagogiska material.
  • Byggnation av extra klassrum för att barn med inlärningssvårigheter ska få en 
lugn miljö att lära sig bättre och få en anpassad undervisning.
  • Främja en kontinuerlig dialog med lokala utbildningsmyndigheter för att ha 
”Utbildning för Alla” på agendan.

Text: Rebecka Woods

Läs mer →

IAS bjöd in till seminarium om Inkluderande Undervisning

StevenMwaura1000x300webbSVENSK

September 16, 2015 | Posted in Utbildning, Inkluderande Undervisning | By

Hur ska Inkluderande Undervisning definieras? Och hur ser processen ut när ett projekt om Inkluderande Undervisning implementeras? Det var några av de frågor som diskuterades när IAS arrangerade ett seminarium på temat: Vad är bäst i utbildning- Integration eller Separation?

Seminariet besöktes av IAS samarbetspartners samt studenter och lärare från Stockholms Universtet och öppnades med en kort översikt om Inkluderande Undervisning för att sedan övergå till hur begreppet ska definieras.

– Inkluderande Undervisning handlar om att inkludera alla barn, med speciellt fokus på de som har svårt att ta till sig och delta i undervisning och därmed är extra sårbara för utanförskap och marginalisering. Det kan till exempel handla om barn med funktionshinder, sade Stephen Mwaura, IAS Koordinator för Inkluderande Undervisning.

Förändra omständigheterna-inte barnen

Stephen betonade att alla barn kan lära sig nya saker och borde ges samma möjligheter att nå sin fulla potential.

– Inkluderande Undervisning handlar om att anpassa system för att undanröja de hinder som gör att barn inte kan delta i undervisning. Det är inte barnen som måste förändras utan omständigheterna. Hur kan vi ta bort eller minimera det som hindrar att barn får en kvalitativ utbildning?

Paul Mbatia, samordnare från Light from the World i Nederländerna, betonade också att det handlar om att förändra utbildningssystemen och att det i sin tur går tillbaks till hur vi ser på människor

-Vad är ditt första intryck när du ser en haltande person? Ser du personens funktionsnedsättning eller ser du själva personen? Funktionsnedsättningen i sig är inte problemet, problemet är hur vi ser på och bemöter den personen. Utbildning är en mänsklig rättighet och bör ges på grunden av att alla barn ska ha samma möjlighet att delta, sade Paul.

Barn undangömda i hemmen

Funktionshindrade barn är särskilt utsatta för utanförskap då de ofta inte accepteras av vänner, familj eller de samhällen där de bor i. Det är inte ovanligt att dessa barn undangöms i hemmet eftersom föräldrarna tror att funktionshindret beror på en förbannelse.

-Det finns en hel del arbete att göra när det gäller attitydsförändringar i Somalia, Tanzania, Sudan, Sydsudan, Etiopien och Kenya där IAS arbetar med Inkluderande Undervisning. IAS arbetar med detta genom att anordna informationskampanajer, utbilda lärare, prata med föräldrar och lokala politiker, anordna föräldragrupper, att tidigt identifiera de barn som behöver hjälp,etc, sade Stephen.

Hur långt ska Inkluderande Undervisning anammas?

Seminariet avslutades med en paneldiskussion om den bästa vägen framåt. Ska undervisning vara inkluderade eller separerande? Och hur långt ska vi anamma Inkluderande Undervisning?

-I IAS vi vill ge barnet den bästa starten i en utbildning och en smidig övergång till den vanliga skolan. Ofta börjar barn med funktionshinder skolan mycket sent, eftersom de har hållts undagömda hemma, sade Stephen.

Därför kan dessa barn under en övergångsperiod gå till en specialklass under två år för att få extra stöd och när barnet är redo överförs han eller hon till en vanlig klass. Medan de går i specialklass har de möjlighet att träffa barn från de vanliga klasserna vilket blir en slags integrering till att så småningom gå i vanlig skola.

– Inkluderande Undervisning är en process, ett ständigt sökande för att hitta bättre sätt att bemöta mångfald. Det är således en pågående process att förändra utbildningssystemen (politik, praxis, attityder, resurser och miljö), så att de kan välkomna, stödja och gynna alla barn, sade Stephen.

Klicka här för Seminariefilmer

 

Text: Rebecka Woods

 

 

 

Läs mer →

Elever samlade in pengar till funktionshindrade barn i Etiopien

utbildning for alla

June 18, 2015 | Posted in Företagssamarbete, Utbildning, Inkluderande Undervisning | By

Söderbaumska skolan och Friskolan Mosaik i Falun har tillsammans samlat in 74 082 SEK till IAS projekt Utbildning för alla! Summan tiodubblas i sin tur av SMR/Sida vilket innebär att hela 740 820 SEK går till att ge funktionshindrade barn i Etiopien möjlighet att gå i skolan.

För andra året i rad gick eleverna i de två Dalabaserade skolorna samman för att göra en behjärtansvärd insats.  Initiativet kallar de för Free Aid som syftar till att elever ska kunna hjälpa andra barn, genom att de själva utför något slags arbete under dagen.

– Vi vill uppmuntra eleverna att göra något för någon annan. Vi har tidigare gjort Operation Dagsverke så konceptet var inte helt främmande men förra året kände vi att vi skulle vilja göra något eget. Vi valde att arbeta med IAS eftersom vi vet att det är en betrodd organisation och vi vet att hjälpen når fram, säger Jens Lundvik lärare på Söderbaumska skolan och en av initiativtagarna till Free Aid.

– Elevernas respons har varit så positiv, de har verkligen fått ett hjärta för det här och tycker det är jättekul att vara med och göra en insats för att hjälpa någon, säger Jens Lundvik,

Sparade in skollunchen

Från förskoleklass upp till årskurs fyra stod skolorna för elevernas ekonomiska bidrag. I gengäld fick eleverna hjälpa till med städning, bakade bröd till försäljning eller öva inför egna föreställningar, bland annat till en soaré. Från årskurs fem upp till nio fick eleverna själva ordna fram ett arbete, antingen på ett företag eller genom att hjälpa till hemma under en halv dag.

– På båda skolorna hoppade vi över skollunchen och eleverna tog med sig egen matsäck. På så sätt kunde vi få in ännu mer pengar den här dagen, säger Carolina Sundin, rektor Friskolan Mosaik.

Konsert i Lugnetkyrkan

Finalen på dagen blev en nära fullsatt konsert i Lugnetkyrkan i Falun där elever från båda skolorna uppträdde med sång och musik. Eleverna sålde biljetter och bjöd in familj, släkt och vänner.

– Vi hade konserten förra året och den var mycket uppskattad från alla som var där! Eleverna var taggade för att vi skulle slå förra årets rekord i insamlade medel och det gjorde vi, säger Carolina.

Vill du och din skola också bidra till att fler barn får rätt att gå i skolan? Kontakta oss på IAS så berättar vi mer…

 

Text: Rebecka Woods

Läs mer →

Trots sitt funktionshinder vill Kashindye bli journalist

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

April 20, 2015 | Posted in Inkluderande Undervisning | By

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

22-årige Kashinde bor i Tanzania och deltar i vårt program Inkluderande Undervisning. Hon saknar båda benen och armarna når bara till armbågarna. Trots hennes handikapp är hon fast besluten att utbilda sig till journalist.

– Jag vill kunna försörja mig själv, säger hon.

Kashinde omges av stöttande familjemedlemmar och hennes farbror har varje dag burit henne till skolan genom att använda sin rygg som transportmedel. Idag har Kashinde genomfört 11 år i den skola hon går i. Hon insisterar på att hennes plan inte är att gifta sig.

– Jag vill avsluta min utbildning, lära mig engelska och sedan arbeta som journalist på en av Tanzanias internationella tidningar.

Under åren har IAS arbete hjälpt över 6 miljoner människor och vårt holistiska arbetssätt består av tre tematiska områden; Integrerad vattenförsörjning, Utveckling av civilsamhället och Inkluderande undervisning.

IAS arbete med Inkluderande Undervisning handlar om att säkerställa barns rätt till utbildning på lika villkor, oavsett de sociala eller kulturella aspekter som kan hindra dem från det. Det kan vara faktorer som kön, etnicitet eller fattigdom; som hindrar barn från att gå i skolan.

 Text: Rebecka Woods

 

 

Läs mer →