Möt våra nya praktikanter

Leah Conor
Från vänster: David, Conor och Leah deltar i vårt praktikprogram Steps for Life

November 4, 2015 | Posted in Företagssamarbete, Utbildning, Steps for Life | By

Visste du att IAS har ett praktikprogram som heter Steps for Life? Säg hej till våra nya praktikanter Leah, David och Conor för att få en inblick i vad du kan göra som praktikant hos oss.

Leah, David och Conor läser till vardags masterprogrammet International and Comparative Education vid Stockholms universitet. På IAS kommer de att vara mellan tre till månader för att få erfarenhet av humanitära frågor genom att bidra till IAS arbete. IAS samarbetar med institutioner som Stockholms universitet och Institutet för internationell utbildning (IIE). Om du är intresserad av att göra praktik hos oss eller har ytterligare frågor, kontakta Andreas Zetterlund: andreas.zetterlund@ias-intl.org

Conor Diamond, praktikant på projekt och programavdelningen

-Jag kommer att ge stöd till humanitära samordnare samt programansvariga ute i fält, i en rad olika projekt. Jag ser fram emot att få en praktisk inblick i arbetet hos en internationell humanitär aktör, samt att använda min erfarenhet för att bidra till det värdefulla arbete som IAS gör i olika utvecklingsprojekt.

David Kunyu, praktikant på ekonomiavdelningen

-Jag ser fram emot att arbeta nära både ekonomiavdelningen och programavdelningen för att bidra till att IAS vision och mål uppnås. Jag är stolt över att associeras med IAS vision som jag tror mycket på. Det var också en av anledningarna till att jag valde IAS som praktikplats.

Leah Kellgren, praktikant på policy och kvalitetsavdelningen

-Jag kommer att arbeta nära policy och kvalitetsavdelningen för att granska IAS interna policyarbete följt av andra humanitära organisationer . Jag har alltid haft ett personligt intresse i att arbeta med internationellt bistånd och utveckling och vill jobba med det i framtiden. Något jag tycker är extra spännnade är IAS projekt om Inluderande Undervisning och samhällsutveckling.

Text: Rebecka Woods

Läs mer →

Säg hej till vår praktikant Elisabeth!

ElisabethMuckeCtext1000x300

February 6, 2015 | Posted in Pressrelease, Utbildning | By

Elisabet, du läser för tillfälligt en masterutbildning vid Stockholms universitet och kommer att vara på IAS huvudkontor under fyra månader för att arbeta med vårt program Inkluderande undervisning. (Inclusive Education) Berätta lite om dig själv.

– Jag är 24 år, har bott i Sverige i två år, och kommer från Munchen i Tyskland. Jag har en kandidatexamen i European Business and Language och läser just nu en masterexamen vid Stockholm universitet i International and Comparative Education. Eftersom jag vill ha erfarenhet inom ett område som kan relateras till mina studier, valde jag att komma till IAS.

Vad kommer du att göra på IAS?

– Jag kommer främst att stötta IAS programavdelning för Inkluderande Undervisning samt att hjälpa till på andra områden där det behövs. En av kurserna som jag har läst heter Educational Planning och den kan relateras till det arbete som IAS gör inom Inkluderande Undervisning. Som ”utomstående” hoppas jag att jag kommer att kunna titta på IAS ur ett annat perspektiv och förhoppningsvis kunna bidra med värdefull information.

Är du också intresserad av praktisera eller jobba volontärt hos oss? Skicka ett mail till oss på info@ias-intl.org så berättar vi mer!

Läs mer →