Lång högsäsong för malaria

Mosqito1000x300Svenska

November 26, 2014 | Posted in Katastrofinsatser | By

Högsäsongen för malaria har i år varit ovanligt lång i Sydsudan konstaterar IAS personal i Nyinbuli som oroas över att antalet malariafall ökar för varje år om går.
– Barn under fem år och gravida är den största riskgruppen, säger Emmanuel Baraza, sjuksköterska vid en vårdcentral i Nyinbuli som IAS stöder och där IAS specifikt arbetar med att behandla och förebygga malaria.

– Vanligtvis brukar högsäsong för malaria vara under juli, augusti, september men i år forsatte den ända in i slutet av oktober. Det är oroväckande att antalet malariafall tycks öka från år till år, säger Emmanuel.

Läkare utan gränser konstaterar att antalet dödande malariafall tredubblats bara i år och vädjar om mer hjälp. 

 Kvinnor och barn värst drabbade

Nyinbuli i Bahr El Ghazal är ett av de mest utsatta områdena när det gäller malaria och sjukdomen har fortsatt vara lokalt förankrad på denna plats, trots pågående insatser. Svårast är situationen för barn under fem år samt gravida.
-IAS har kontinuerligt arbetat preventivt för att behandla och minska sjukdomens utbredande. För gravida kvinnor är behandlingen begränsad eftersom många antimalariamedel är farliga att använda under graviditet. Därför har vi ett speciellt vårdprogram för gravida samt att vi förser kvinnor och barn med hållbara insektsnät, säger Emmanuel.

 Skapa medvetenhet kring malaria

-IAS arbetar också för att skapa medvetenhet i kring malaria i det lokala samhället. Bland annat genom att upplysa folk om att de ska söka vård så tidigt som möjligt, något som visat sig vara en utmaning då många blandar ihop malaria med gula febern, som kan ge liknande symptom, säger Emmanuel.

En del söker också medicinsk hjälp hos lokala medicinmän och kommer bara till vårdcentralerna när symptomen blivit så allvarliga att det oftast är för sent. Det i sig har bidragit till att antalet dödliga malariafall har ökat.

-IAS arbete här fortgår uthålligt. För de här människorna är vi deras enda hopp, konstaterar Emmanuel.

 

 

Läs mer →

IAS börjar arbeta i Niger

Niger ny webb

November 11, 2014 | Posted in Katastrofinsatser | By

IAS arbete expanderar och startar nu upp i Niger, ett av världens fattigaste länder. Landet har enorma humanitära behov, t.ex. saknar 49,12 % av befolkningen dricksvatten. Detta land med 17 miljoner invånare rankas som nr 187/187 på FN:s utvecklingsindex.

Mot bakgrund av detta kommer IAS arbeta med integrerade vattenresurser (IWRM), med fokus på vatten, sanitet och hygien. IAS har nu en landansvarig på plats som är i full färd med att sätta ihop ett effektivt team.

-IAS-teamet kommer att arbeta med långsiktiga lösningar, till exempel kommer de att förse människor med dricksvatten genom att borra brunnar. Vi kommer också att utrusta samhällen till att gräva sina egna latriner och ge utbildning i hygien och sanitet för att minska sjukdomar som orsakas av dåliga sanitära förhållanden, säger Rune Cederholm, Programme Manager & Acting Head of Programme Department.

Läs mer →