April 20, 2015 | Posted in Inkluderande Undervisning | By

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

22-årige Kashinde bor i Tanzania och deltar i vårt program Inkluderande Undervisning. Hon saknar båda benen och armarna når bara till armbågarna. Trots hennes handikapp är hon fast besluten att utbilda sig till journalist.

– Jag vill kunna försörja mig själv, säger hon.

Kashinde omges av stöttande familjemedlemmar och hennes farbror har varje dag burit henne till skolan genom att använda sin rygg som transportmedel. Idag har Kashinde genomfört 11 år i den skola hon går i. Hon insisterar på att hennes plan inte är att gifta sig.

– Jag vill avsluta min utbildning, lära mig engelska och sedan arbeta som journalist på en av Tanzanias internationella tidningar.

Under åren har IAS arbete hjälpt över 6 miljoner människor och vårt holistiska arbetssätt består av tre tematiska områden; Integrerad vattenförsörjning, Utveckling av civilsamhället och Inkluderande undervisning.

IAS arbete med Inkluderande Undervisning handlar om att säkerställa barns rätt till utbildning på lika villkor, oavsett de sociala eller kulturella aspekter som kan hindra dem från det. Det kan vara faktorer som kön, etnicitet eller fattigdom; som hindrar barn från att gå i skolan.

 Text: Rebecka Woods

 

 

Share