September 30, 2015 | Posted in Inkluderande Undervisning | By

 

mohamed

Mohamed Deqe från Etiopien föddes med ett fysiskt funktionshinder och på grund av detta nekades han att gå i skolan. Men tack vare IAS program Inkluderande Undervisning kan han nu både, läsa, skriva och räkna och är en av skolans toppstudenter.

Alla barn ska ha rätt att gå i skolan. Trots det kan så många som 126 miljoner unga idag varken läsa eller skriva. Handikappade barn är extra utsatta då de ofta inte blir accepterade av vänner, familj och i de samhällen där de bor.

Det är inte ovanligt att de här barnen hålls inlåsta i hemmet och nekas möjligheten till att gå i skolan. Därför arbetar IAS aktivt med projekt i Somalia, Etiopien och Tanzania för att hjälpa de här barnen att få en chans till utbildning.

Rune Cederholm, programchef för IAS projektavdelning,  besökte ett av IAS projekt om Inkluderande utbildning i Etiopien. Här skriver han om sitt möte med Muhamed Deqe:

”Jag pratade med Mohamed 15 år som bodde i Jijiga i Somaliaregionen i Etiopien. Han är verkligen ett exempel på att Inclusive Education fungerar. Mohamed föddes med ett fysiskt handikapp och går på bara ett ben med en krycka. På grund av det har han tidigare inte fått möjlighet att gå i skolan. Efter ett år av skolgång vid IAS Special Needs Education center kunde han både läsa, skriva och räkna! Han fick till och med hjälpa sin lärare att undervisa de andra barnen. Hans bästa kompis som tidigare hade svårt att klara av i skolan fick extra hjälp av Mohamed för att kunna fullfölja sin utbildning. Idag är Mohamed integrerad i den vanliga skolan och är en av klassens toppstudenter! ”

Några av de aktiviteter som genomförs i projekten är:

  • Anordna lärarutbildningar.
  • -Ge stöd till föräldrar som har barn med intellektuella funktionshinder.
  • Göra utredningar kring varför barnen kan ha inlärningssvårigheter.
  • Påverka framtagandet av läromedel och läroplaner.
  • Tillverkning av pedagogiska material.
  • Byggnation av extra klassrum för att barn med inlärningssvårigheter ska få en 
lugn miljö att lära sig bättre och få en anpassad undervisning.
  • Främja en kontinuerlig dialog med lokala utbildningsmyndigheter för att ha 
”Utbildning för Alla” på agendan.

Text: Rebecka Woods

Share