OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IAS personalledning träffas regelbundet. Här är landansvariga och programansvariga i Kenya förra månaden.

November 18, 2015 | Posted in Kvalitet | By

IAS har tio programländer och varje land har ett lokalt kontor eller mer. Trots avståndet träffas vår personal regelbundet och den här veckan är vi glada över att välkomna alla våra tio landansvariga till Sverige.

-Denna vecka träffas vi både för att umgås och för att genom strategiska diskussioner inspireras till hur vi ska ta IAS arbete framåt under de kommande åren. Det är också ett tillfälle att utbyta erfarenheter hur vi kan hantera de svårigheter vi möter på daglig basis. Eftersom alla våra medarbetare arbetar i områden av antingen konflikter eller extrem fattigdom vill vi uppmuntra varandra och utrusta varandra för tiden som ligger framöver, säger Daniel Zetterlund, vd IAS.

Lokalanställd personal kärnan i vårt arbete

Totalt har IAS 350 anställda och trots avstånden länderna emellan träffas IAS personalledning regelbundet. För närvarande har IAS program i följande länder; Chad, Djibouti, Etiopien, Kenya, Niger, Sudan, Sydsudan, Somalia / Somaliland, Uganda och Tanzania. IAS strävar alltid efter att rekrytera lokal personal för att säkerställa att arbetet är så effektivt och autentiskt som möjligt, säger Daniel.

-Vi har insett att genom att göra detta har vi lokal expertis för att säkerställa att vår hjälp når dem som behöver den mest. Vi kan också enkelt följa upp våra projekt och garantera att vårt arbete håller hög kvalitet.

 

Text: Rebecka Woods

Share