actnowblackred_white

November 25, 2015 | Posted in Företagssamarbete | By

Måndagen den 30 november startar klimatmötet(COP21) i Paris som ett viktigt steg mot en framtid med minskade koldioxidutsläpp. IAS är genom EU-CORD med i kampanjen Act now for Climate Justice, som leds av ACT Alliance för att uppmana världens ledare att hjälpa världens fattigaste människor att kunna hantera effekterna av klimatförändringarna.

EU-CORD publiserade tidigare en artikel som lyfte  fram det faktum att det är världens fattigaste och mest utsatta människor som drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter. Ett exempel på detta är de onda cykler av översvämningar och torka som hindrar människor att att försörja sig och tvingar många människor in i fattigdom. IAS VD Daniel Zetterlund citerades i artikeln där han visade på kopplingen mellan humanitärt arbete och behovet av att bekämpa effekterna av klimatförändringarna.

-International Aid Services (IAS) har program i tio afrikanska länder, huvudsakligen på Afrikas Horn/Östafrika och Sahelregionen. Klimatförändringar syns tydligt i dessa länder och påverkar redan utsatta befolkningsgrupper. En av de grundläggande frågorna som bör tas itu med till följd av klimatförändringarna är behovet av en mer robust, flexibel och flerårig finansieringsmekanism betsoft casinos list, sade Daniel Zetterlund.

Uppropet kommer att formellt presenteras för FN: s myndigheter, inklusive Christiana Figueres, verkställande sekreterare för FN: s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), i Paris lördagen den 28 november, strax före starten av COP21.

För att delta i uppropet, klicka här:

 

Share