DZ-2-MilwardEditedGrade1000x300
Från vänster: IAS VD Daniel Zetterlund tillsammans med IAS nya humanitära samordnare Milward Mwamvani

January 25, 2016 | Posted in Katastrofinsatser, Pressrelease | By

IAS fortsätter att expandera, och den här veckan är vi glada över att ha vår nya humanitära samordnare Milward Mwamvani med oss ​​på huvudkontoret. Milward kommer att ansvara för alla IAS humanitära insatser och fortsätta förbättra kvaliteten på IAS projekt.

-Jag hoppas att få se IAS växa och expandera till nya områden. Vi måste fylla de behov som ingen annan tar sig an. Som organisation har vi en ny strategi för tillväxt som syftar till att IAS ska utöka arbetet i länder med stora humanitära behov i Mellanöstern, Nordafrika och Sahel-regionen. Vi känner till de utmaningar som befolkningen i dessa regioner står inför och tror att vi hjälpa till att fylla några av de luckor i de humanitära insatserna som finns i dessa länder, säger Milward.

Utökat säkerhetsarbete

Som humanitär samordnare kommer Milward att ha ett övergripande ansvar för alla humanitära projekt för att säkerställa en kvantitativ och kvalitativ tillväxt av arbetet i varje programland. En aspekt av detta handlar om säkerhet.

– Då en majoritet av de länder som IAS arbetar i upplever konflikter och politisk instabilitet, vill vi utöka vårt humanitära säkerhetsarbete. Det innebär till exempel att utbilda vår personal i att bedöma säkerhetsrisker och göra sårbarhetsbedömningar samt att analysera säkerhetssituationen i alla sammanhang. Vår personal gör det här redan idag men vi vill bli ännu bättre så att vi på bästa sätt är förberedda när konflikten inträffar, säger Milward.

Milward har arbetat på IAS sedan 2010, först som programchef och vice landschef/regionchef och sedan som programansvarig för huvudkontoret samtidigt som han var landansvarig för Somalia/Somaliland. Han bor för närvarande i Malawi, men kommer att vara en del av IAS kontor i Sverige samtidigt som han kommer att resa mycket till IAS tio programländer.

Givarländer minskar sin biståndsbudget

-Det är med stor ödmjukhet jag tar på denna uppgift. Det är inte en lätt värld vi lever i med en instabil världsekonomi och flera kriser som pågår samtidigt, inte bara i Afrika och Mellanöstern, men även i Europa i och med flyktingkrisen. I nuläget minskar givarländerna sin biståndsbudget för att spendera pengar på flyktingkrisen i sina egna länder, vilket sätter det humanitära arbetet i en knepig situation. Naturkatastrofer som torka och översvämningar kommer också fortsätta att sätta press på de redan ansträngda resurser.

– Jag tror att vårt arbete är viktigare än någonsin med tanke på de befintliga luckorna och det enorma lidande som finns i de konfliktdrabbade regionerna i världen. Ett av IAS: s områden är WASH, (Water, Hygiene and Sanitation) och vi vet att de flesta av de utmaningarna jag nämnt ovan påverkar människors tillgång till rent vatten. Vi kommer att fortsätta samarbeta med villiga anhängare för att ge vatten till drabbade samhällen.

Milward-MwamwaniGREYbackgroundWEBB

Milward Mwamvani, humanitär samordnare

Text: Rebecka Woods

Bilder: Håkan Björk & Rebecka Woods

 

Share