IAS har ny humanitär samordnare

DZ-2-MilwardEditedGrade1000x300
Från vänster: IAS VD Daniel Zetterlund tillsammans med IAS nya humanitära samordnare Milward Mwamvani

January 25, 2016 | Posted in Katastrofinsatser, Pressrelease | By

IAS fortsätter att expandera, och den här veckan är vi glada över att ha vår nya humanitära samordnare Milward Mwamvani med oss ​​på huvudkontoret. Milward kommer att ansvara för alla IAS humanitära insatser och fortsätta förbättra kvaliteten på IAS projekt.

-Jag hoppas att få se IAS växa och expandera till nya områden. Vi måste fylla de behov som ingen annan tar sig an. Som organisation har vi en ny strategi för tillväxt som syftar till att IAS ska utöka arbetet i länder med stora humanitära behov i Mellanöstern, Nordafrika och Sahel-regionen. Vi känner till de utmaningar som befolkningen i dessa regioner står inför och tror att vi hjälpa till att fylla några av de luckor i de humanitära insatserna som finns i dessa länder, säger Milward.

Utökat säkerhetsarbete

Som humanitär samordnare kommer Milward att ha ett övergripande ansvar för alla humanitära projekt för att säkerställa en kvantitativ och kvalitativ tillväxt av arbetet i varje programland. En aspekt av detta handlar om säkerhet.

– Då en majoritet av de länder som IAS arbetar i upplever konflikter och politisk instabilitet, vill vi utöka vårt humanitära säkerhetsarbete. Det innebär till exempel att utbilda vår personal i att bedöma säkerhetsrisker och göra sårbarhetsbedömningar samt att analysera säkerhetssituationen i alla sammanhang. Vår personal gör det här redan idag men vi vill bli ännu bättre så att vi på bästa sätt är förberedda när konflikten inträffar, säger Milward.

Milward har arbetat på IAS sedan 2010, först som programchef och vice landschef/regionchef och sedan som programansvarig för huvudkontoret samtidigt som han var landansvarig för Somalia/Somaliland. Han bor för närvarande i Malawi, men kommer att vara en del av IAS kontor i Sverige samtidigt som han kommer att resa mycket till IAS tio programländer.

Givarländer minskar sin biståndsbudget

-Det är med stor ödmjukhet jag tar på denna uppgift. Det är inte en lätt värld vi lever i med en instabil världsekonomi och flera kriser som pågår samtidigt, inte bara i Afrika och Mellanöstern, men även i Europa i och med flyktingkrisen. I nuläget minskar givarländerna sin biståndsbudget för att spendera pengar på flyktingkrisen i sina egna länder, vilket sätter det humanitära arbetet i en knepig situation. Naturkatastrofer som torka och översvämningar kommer också fortsätta att sätta press på de redan ansträngda resurser.

– Jag tror att vårt arbete är viktigare än någonsin med tanke på de befintliga luckorna och det enorma lidande som finns i de konfliktdrabbade regionerna i världen. Ett av IAS: s områden är WASH, (Water, Hygiene and Sanitation) och vi vet att de flesta av de utmaningarna jag nämnt ovan påverkar människors tillgång till rent vatten. Vi kommer att fortsätta samarbeta med villiga anhängare för att ge vatten till drabbade samhällen.

Milward-MwamwaniGREYbackgroundWEBB

Milward Mwamvani, humanitär samordnare

Text: Rebecka Woods

Bilder: Håkan Björk & Rebecka Woods

 

Läs mer →

Från skottkärra till rullstol

disabilityday3dec2015

December 3, 2015 | Posted in Företagssamarbete, Utbildning, Inkluderande Undervisning, Kvalitet | By

IAS arbetar i flertalet länder för att förbättra livet för personer med funktionshinder och idag på Internationella dagen för personer med funktionshinder vill vi lyfta fram den här berättelsen ifrån fält:
Under tio års tid kördes 17-åriga Hodan Jama Osman från Somalia/Somaliland runt i en skottkärra. Förutom att det var väldigt obekvämt var hon alltid beroende av att någon annan hjälpte henne. En rullstol och egen specialtoalett från IAS gav Hordan möjlighet till ett värdigt liv.  

Hodan föddes i Jaamalaaye by i Sahil Regionen i Somalia/Somaliland. Hon är äldst i en familj av åtta och den enda av sina syskon med ett funktionshinder. Hodan är fysiskt handikappad och har aldrig lärt sig prata. Däremot kan hon svara på ljud.

Under tio år kördes Hodan runt i en skottkärra av sin mamma.

– När Hodan blev äldre blev hon för tung att bära på ryggen så skottkärran var det enda alternativet, säger,  Anab Haibe Idle, som är Hordans mamma.

Förbättrat utbildning sedan 1992

IAS har arbetat i Somalia / Somaliland sedan 1992 och har under årens lopp arbetat outröttligt för att förbättra landets utbildningssystem.

– I flera delar av landet finns nu lärar- och samhällsutbildningar,utbildning för elever med särskilda behov, (Special needs education) samt yrkesutbildningar, tack vare IAS arbete, säger Milward.

Det huvudsakliga syftet för att bidra med hjälpmedel som t.ex rullstolar är att uppmuntra barn med funktionshinder att gå i skolan.

-En av ursäkterna föräldrarna har för att inte skicka sina barn till skolan är just svårigheten att förflytta sig, säger Milward.

Skottkärra utbytt mot rullstol

Och för ett par veckor sedan var det dags. För första gången på 17 år fick Hordan en egen rullstol och en egen toalettsits. Detta innebar en helt ny frihet för henne och en tung börda lyftes från både Hodans och hennes mammas axlar.

-Innan var hon beroende av någon annan för att kunna förflytta sig. Nu när hon har en rullstol kan hon på ett värdigt sätt själv ta sig fram utan hjälp och även gå på toaletten själv. Det är också en stor lättnad för mig, nu har jag har tid att göra andra saker, säger Anab.

Funktionshindrade barn göms undan                                                       

Anab är aktiv medlem av IAS familjenätverk i området där hon får stöd från andra föräldrar som har barn med funktionshinder.

– Nätverket är ett forum där föräldrar kan lära sig hur man tar hand om best online casino microgaming sina barn och där man kan stötta varandra. Nätverket fyller en viktigt funktion eftersom barn med funktionshinder är särskilt sårbara för utanförskap , säger Milward Mwamvani, vice landansvarig för IAS i Somalia / Somaliland.

Han berättar att det inte är ovanligt att dessa barn göms undan i hemmen eftersom föräldrarna tror att funktionshindret beror på en förbannelse.

Under dessa möten kan föräldrarna uppmuntra varandra och även bygga en organiserad plattform från vilken de kan bedriva lobbyverksamhet gentemot regeringen för att öka stödet för barn med funktionshinder. Som ett resultat har fler och fler familjer i området slutat att gömma under sina barn och vågar visa upp dem offentligt.

-Dessa möten har betytt mycket för mig. Det var också här fick reda på att jag hade möjlighet att kunna få hjälp med en rullstol, säger Anab.

Hjälpmedlen köps in av IAS lokala partner i Somalia/Somaliland (Taakulo Somaliland Community – TASCO),  genom den australienska organisationen Australian Doctors for Africa.

Text: Rebecka Woods

Foto: Milward Mwamvani

 

 

Läs mer →

IAS tar ställning för klimarättvisa

actnowblackred_white

November 25, 2015 | Posted in Företagssamarbete | By

Måndagen den 30 november startar klimatmötet(COP21) i Paris som ett viktigt steg mot en framtid med minskade koldioxidutsläpp. IAS är genom EU-CORD med i kampanjen Act now for Climate Justice, som leds av ACT Alliance för att uppmana världens ledare att hjälpa världens fattigaste människor att kunna hantera effekterna av klimatförändringarna.

EU-CORD publiserade tidigare en artikel som lyfte  fram det faktum att det är världens fattigaste och mest utsatta människor som drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter. Ett exempel på detta är de onda cykler av översvämningar och torka som hindrar människor att att försörja sig och tvingar många människor in i fattigdom. IAS VD Daniel Zetterlund citerades i artikeln där han visade på kopplingen mellan humanitärt arbete och behovet av att bekämpa effekterna av klimatförändringarna.

-International Aid Services (IAS) har program i tio afrikanska länder, huvudsakligen på Afrikas Horn/Östafrika och Sahelregionen. Klimatförändringar syns tydligt i dessa länder och påverkar redan utsatta befolkningsgrupper. En av de grundläggande frågorna som bör tas itu med till följd av klimatförändringarna är behovet av en mer robust, flexibel och flerårig finansieringsmekanism betsoft casinos list, sade Daniel Zetterlund.

Uppropet kommer att formellt presenteras för FN: s myndigheter, inklusive Christiana Figueres, verkställande sekreterare för FN: s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), i Paris lördagen den 28 november, strax före starten av COP21.

För att delta i uppropet, klicka här:

 

Läs mer →