Mohamed toppstudent trots sitt funktionshinder

mohamed

September 30, 2015 | Posted in Inkluderande Undervisning | By

 

mohamed

Mohamed Deqe från Etiopien föddes med ett fysiskt funktionshinder och på grund av detta nekades han att gå i skolan. Men tack vare IAS program Inkluderande Undervisning kan han nu både, läsa, skriva och räkna och är en av skolans toppstudenter.

Alla barn ska ha rätt att gå i skolan. Trots det kan så många som 126 miljoner unga idag varken läsa eller skriva. Handikappade barn är extra utsatta då de ofta inte blir accepterade av vänner, familj och i de samhällen där de bor.

Det är inte ovanligt att de här barnen hålls inlåsta i hemmet och nekas möjligheten till att gå i skolan. Därför arbetar IAS aktivt med projekt i Somalia, Etiopien och Tanzania för att hjälpa de här barnen att få en chans till utbildning.

Rune Cederholm, programchef för IAS projektavdelning,  besökte ett av IAS projekt om Inkluderande utbildning i Etiopien. Här skriver han om sitt möte med Muhamed Deqe:

”Jag pratade med Mohamed 15 år som bodde i Jijiga i Somaliaregionen i Etiopien. Han är verkligen ett exempel på att Inclusive Education fungerar. Mohamed föddes med ett fysiskt handikapp och går på bara ett ben med en krycka. På grund av det har han tidigare inte fått möjlighet att gå i skolan. Efter ett år av skolgång vid IAS Special Needs Education center kunde han både läsa, skriva och räkna! Han fick till och med hjälpa sin lärare att undervisa de andra barnen. Hans bästa kompis som tidigare hade svårt att klara av i skolan fick extra hjälp av Mohamed för att kunna fullfölja sin utbildning. Idag är Mohamed integrerad i den vanliga skolan och är en av klassens toppstudenter! ”

Några av de aktiviteter som genomförs i projekten är:

  • Anordna lärarutbildningar.
  • -Ge stöd till föräldrar som har barn med intellektuella funktionshinder.
  • Göra utredningar kring varför barnen kan ha inlärningssvårigheter.
  • Påverka framtagandet av läromedel och läroplaner.
  • Tillverkning av pedagogiska material.
  • Byggnation av extra klassrum för att barn med inlärningssvårigheter ska få en 
lugn miljö att lära sig bättre och få en anpassad undervisning.
  • Främja en kontinuerlig dialog med lokala utbildningsmyndigheter för att ha 
”Utbildning för Alla” på agendan.

Text: Rebecka Woods

Läs mer →

IAS bjöd in till seminarium om Inkluderande Undervisning

StevenMwaura1000x300webbSVENSK

September 16, 2015 | Posted in Utbildning, Inkluderande Undervisning | By

Hur ska Inkluderande Undervisning definieras? Och hur ser processen ut när ett projekt om Inkluderande Undervisning implementeras? Det var några av de frågor som diskuterades när IAS arrangerade ett seminarium på temat: Vad är bäst i utbildning- Integration eller Separation?

Seminariet besöktes av IAS samarbetspartners samt studenter och lärare från Stockholms Universtet och öppnades med en kort översikt om Inkluderande Undervisning för att sedan övergå till hur begreppet ska definieras.

– Inkluderande Undervisning handlar om att inkludera alla barn, med speciellt fokus på de som har svårt att ta till sig och delta i undervisning och därmed är extra sårbara för utanförskap och marginalisering. Det kan till exempel handla om barn med funktionshinder, sade Stephen Mwaura, IAS Koordinator för Inkluderande Undervisning.

Förändra omständigheterna-inte barnen

Stephen betonade att alla barn kan lära sig nya saker och borde ges samma möjligheter att nå sin fulla potential.

– Inkluderande Undervisning handlar om att anpassa system för att undanröja de hinder som gör att barn inte kan delta i undervisning. Det är inte barnen som måste förändras utan omständigheterna. Hur kan vi ta bort eller minimera det som hindrar att barn får en kvalitativ utbildning?

Paul Mbatia, samordnare från Light from the World i Nederländerna, betonade också att det handlar om att förändra utbildningssystemen och att det i sin tur går tillbaks till hur vi ser på människor

-Vad är ditt första intryck när du ser en haltande person? Ser du personens funktionsnedsättning eller ser du själva personen? Funktionsnedsättningen i sig är inte problemet, problemet är hur vi ser på och bemöter den personen. Utbildning är en mänsklig rättighet och bör ges på grunden av att alla barn ska ha samma möjlighet att delta, sade Paul.

Barn undangömda i hemmen

Funktionshindrade barn är särskilt utsatta för utanförskap då de ofta inte accepteras av vänner, familj eller de samhällen där de bor i. Det är inte ovanligt att dessa barn undangöms i hemmet eftersom föräldrarna tror att funktionshindret beror på en förbannelse.

-Det finns en hel del arbete att göra när det gäller attitydsförändringar i Somalia, Tanzania, Sudan, Sydsudan, Etiopien och Kenya där IAS arbetar med Inkluderande Undervisning. IAS arbetar med detta genom att anordna informationskampanajer, utbilda lärare, prata med föräldrar och lokala politiker, anordna föräldragrupper, att tidigt identifiera de barn som behöver hjälp,etc, sade Stephen.

Hur långt ska Inkluderande Undervisning anammas?

Seminariet avslutades med en paneldiskussion om den bästa vägen framåt. Ska undervisning vara inkluderade eller separerande? Och hur långt ska vi anamma Inkluderande Undervisning?

-I IAS vi vill ge barnet den bästa starten i en utbildning och en smidig övergång till den vanliga skolan. Ofta börjar barn med funktionshinder skolan mycket sent, eftersom de har hållts undagömda hemma, sade Stephen.

Därför kan dessa barn under en övergångsperiod gå till en specialklass under två år för att få extra stöd och när barnet är redo överförs han eller hon till en vanlig klass. Medan de går i specialklass har de möjlighet att träffa barn från de vanliga klasserna vilket blir en slags integrering till att så småningom gå i vanlig skola.

– Inkluderande Undervisning är en process, ett ständigt sökande för att hitta bättre sätt att bemöta mångfald. Det är således en pågående process att förändra utbildningssystemen (politik, praxis, attityder, resurser och miljö), så att de kan välkomna, stödja och gynna alla barn, sade Stephen.

Klicka här för Seminariefilmer

 

Text: Rebecka Woods

 

 

 

Läs mer →

IAS lär bönder i Dijibouti hållbart jordbruk

Dijibuti compost pile

September 2, 2015 | Posted in Pressrelease | By

Dijibouti är rankat som ett av världens fattigaste länder och enligt World Food Program importeras 90 % av landets spannmål, frukt och grönsaker. Förra året startade IAS ett projekt här om hållbart jordbruk för att öka avkastningen och minska beroendet av importerade livsmedel.

Återkommande torka i regionen har gjort livet svårt för människorna i Djibouti och här livslängden för människor under 60 år. Människor i Dijbouti har en nomadisk bakgrund och saknar jordbrukstraditioner utom det som är direkt kopplat till djuruppfödning.

– Vi såg ett behov av att införa hållbara jordbruksmetoder, såsom kompostering för att öka den potentiella avkastningen och minska beroendet av importerade livsmedelsprodukter, säger Matt Johnson, landansvarig IAS i Dijibouti.

 

Förbättrade skördar

Genom att arbeta med lokala jordbruksföreningar har minst 35 “ledande” bönder utbildats i “storskaliga” komposteringsmetoder för jordbruk och trädgårdsskötsel.

– Genom att använda material som de redan har fri tillgång till kan en jordbrukare producera kompost som räcker till ca ½ hektar, säger Matt Johnson.

Komposten på gårdarna ökar jordens kvalitet och därmed avkastningen.

– Det minskar också vattenförbrukningen genom att göra marken mer absorberande, säger Matt Johnson.

 

Lokala bönder entusiastiska

Både lokala tidningar och tv har rapporterat om projektet.

– De bönder och lokala tjänstemän vi har arbetat med är mycket entusiastiska. Under det kommande året hoppas vi kunna göra fem utbildningar i kompostering på fem olika platser.  Som en del av en relation vi har med en lokal odlarförening, kommer IAS att utveckla odling av moringaträd för både foder och som inkomstgenererande verksamhet för kvinnor, säger Matt.

Text: Rebecka Woods

 

Läs mer →