IAS tar ställning för klimarättvisa

actnowblackred_white

November 25, 2015 | Posted in Företagssamarbete | By

Måndagen den 30 november startar klimatmötet(COP21) i Paris som ett viktigt steg mot en framtid med minskade koldioxidutsläpp. IAS är genom EU-CORD med i kampanjen Act now for Climate Justice, som leds av ACT Alliance för att uppmana världens ledare att hjälpa världens fattigaste människor att kunna hantera effekterna av klimatförändringarna.

EU-CORD publiserade tidigare en artikel som lyfte  fram det faktum att det är världens fattigaste och mest utsatta människor som drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter. Ett exempel på detta är de onda cykler av översvämningar och torka som hindrar människor att att försörja sig och tvingar många människor in i fattigdom. IAS VD Daniel Zetterlund citerades i artikeln där han visade på kopplingen mellan humanitärt arbete och behovet av att bekämpa effekterna av klimatförändringarna.

-International Aid Services (IAS) har program i tio afrikanska länder, huvudsakligen på Afrikas Horn/Östafrika och Sahelregionen. Klimatförändringar syns tydligt i dessa länder och påverkar redan utsatta befolkningsgrupper. En av de grundläggande frågorna som bör tas itu med till följd av klimatförändringarna är behovet av en mer robust, flexibel och flerårig finansieringsmekanism betsoft casinos list, sade Daniel Zetterlund.

Uppropet kommer att formellt presenteras för FN: s myndigheter, inklusive Christiana Figueres, verkställande sekreterare för FN: s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), i Paris lördagen den 28 november, strax före starten av COP21.

För att delta i uppropet, klicka här:

 

Läs mer →

IAS landansvariga träffas i Sverige

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IAS personalledning träffas regelbundet. Här är landansvariga och programansvariga i Kenya förra månaden.

November 18, 2015 | Posted in Kvalitet | By

IAS har tio programländer och varje land har ett lokalt kontor eller mer. Trots avståndet träffas vår personal regelbundet och den här veckan är vi glada över att välkomna alla våra tio landansvariga till Sverige.

-Denna vecka träffas vi både för att umgås och för att genom strategiska diskussioner inspireras till hur vi ska ta IAS arbete framåt under de kommande åren. Det är också ett tillfälle att utbyta erfarenheter hur vi kan hantera de svårigheter vi möter på daglig basis. Eftersom alla våra medarbetare arbetar i områden av antingen konflikter eller extrem fattigdom vill vi uppmuntra varandra och utrusta varandra för tiden som ligger framöver, säger Daniel Zetterlund, vd IAS.

Lokalanställd personal kärnan i vårt arbete

Totalt har IAS 350 anställda och trots avstånden länderna emellan träffas IAS personalledning regelbundet. För närvarande har IAS program i följande länder; Chad, Djibouti, Etiopien, Kenya, Niger, Sudan, Sydsudan, Somalia / Somaliland, Uganda och Tanzania. IAS strävar alltid efter att rekrytera lokal personal för att säkerställa att arbetet är så effektivt och autentiskt som möjligt, säger Daniel.

-Vi har insett att genom att göra detta har vi lokal expertis för att säkerställa att vår hjälp når dem som behöver den mest. Vi kan också enkelt följa upp våra projekt och garantera att vårt arbete håller hög kvalitet.

 

Text: Rebecka Woods

Läs mer →

Möt våra nya praktikanter

Leah Conor
Från vänster: David, Conor och Leah deltar i vårt praktikprogram Steps for Life

November 4, 2015 | Posted in Företagssamarbete, Utbildning, Steps for Life | By

Visste du att IAS har ett praktikprogram som heter Steps for Life? Säg hej till våra nya praktikanter Leah, David och Conor för att få en inblick i vad du kan göra som praktikant hos oss.

Leah, David och Conor läser till vardags masterprogrammet International and Comparative Education vid Stockholms universitet. På IAS kommer de att vara mellan tre till månader för att få erfarenhet av humanitära frågor genom att bidra till IAS arbete. IAS samarbetar med institutioner som Stockholms universitet och Institutet för internationell utbildning (IIE). Om du är intresserad av att göra praktik hos oss eller har ytterligare frågor, kontakta Andreas Zetterlund: andreas.zetterlund@ias-intl.org

Conor Diamond, praktikant på projekt och programavdelningen

-Jag kommer att ge stöd till humanitära samordnare samt programansvariga ute i fält, i en rad olika projekt. Jag ser fram emot att få en praktisk inblick i arbetet hos en internationell humanitär aktör, samt att använda min erfarenhet för att bidra till det värdefulla arbete som IAS gör i olika utvecklingsprojekt.

David Kunyu, praktikant på ekonomiavdelningen

-Jag ser fram emot att arbeta nära både ekonomiavdelningen och programavdelningen för att bidra till att IAS vision och mål uppnås. Jag är stolt över att associeras med IAS vision som jag tror mycket på. Det var också en av anledningarna till att jag valde IAS som praktikplats.

Leah Kellgren, praktikant på policy och kvalitetsavdelningen

-Jag kommer att arbeta nära policy och kvalitetsavdelningen för att granska IAS interna policyarbete följt av andra humanitära organisationer . Jag har alltid haft ett personligt intresse i att arbeta med internationellt bistånd och utveckling och vill jobba med det i framtiden. Något jag tycker är extra spännnade är IAS projekt om Inluderande Undervisning och samhällsutveckling.

Text: Rebecka Woods

Läs mer →